Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Truyện ngắn hay: Đôi mắt của Nam Cao - Audio đọc online

Đôi mắt của Nam Cao
{VnTim™} Tóm tắt: Đôi mắt là truyện ngắn của nhà văn Nam Cao viết về cái nhìn của hai nhân vật nhà văn Hoàng và Độ đối với cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong khi Hoàng nhìn với con mắt bi quan, dửng dưng như nó chẳng liên quan đến mình thì Độ nhìn cuộc kháng chiến và người dân với một niềm tin tưởng, hy vọng. Độ đã đi theo tiếng gọi của cách mạng, hòa vào cùng nhân dân chiến đấu. Đôi mắt thể hiện hai cách nhìn khác nhau, đồng thời cũng chính là tuyên ngôn nghệ thuật của lớp nhà văn tiểu tư sản trí thức trước đó, nó đề cập đến vấn đề nhận được đang đặt ra cấp bách lúc đó.

Lâu rồi hom nay VnTim™ mới có thời gian quay lại cái thú đọc sách mà lại là cuốn ngữ văn cũ mới thú chứ. Lật từng trang sách cũ đọc và ngẫm nghĩ phải chăng tư tưởng của truyện vẫn đúng đến bây giờ. Mỗi người một côn mắt, mỗi người một cách nhìn mà muốn thay đổi một con người cần thay đôi mắt cho họ là xong!

LinkHay Twitter Facebook Pinterest

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™ Protected By DMCA