Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Dải IP File Hosts Facebook login VNPT, FPT, Viettel tháng 5/2012 Up ảnh, vào ứng dụng apps

{VnTim™} cách vào facebook, file host facebook 2012, sửa file host, host file download, mac host file, file host windows.
Đây là file host mới cập nhật 12 tháng 5 năm 2012 vào facebook cực nhanh, vô ứng dụng, up hình ảnh các mạng đều được hết, mọi người dùng thử nhé.

Link rút gọn tới bài viết (để gửi cho bạn bè): FileHostFacebook.TK

Các bạn có thể download file hosts facebook tại đây rồi chép đè vào file hosts hiện tại là đc.

Nếu chưa biết file hosts là gì, ở đâu và cách chỉnh sửa thế nào thì xem bài viết sau:
File Host là gì? Cách chỉnh sửa và sử dụng trong Windows Ubuntu Mac OS

Nếu vào đc Facebook thì hãy vào trang VnTim™ trên Facebook và để lại comment thay cảm ơn và nếu thấy VnTim™ hay hãy nhấn nút "thích-Like" đây là lời cảm ơn VnTim™ thiết thục nhất. VnTim™ rất cám ơn cá bạn và hi vọng sẽ đóng góp chia sẻ nhiều hơn cho cộng đồng cư dân nghiện Facebook Việt Nam (dạo nay Facebook khó vào nên minh cập hật thường xuyên tại địa chỉ CachVaoFaceBook.Tk các bạn chú ý theo dõi nhé)
Ah và đừng quên chia sẻ bài viết với bạn bè nhé để mọi người cùng vào Facebook
Xem thêm 5 cách vào Facebook By VnTim™ CachVaoFaceBook.Tk
Tổng hợp 5 phần mềm giúp bạn vào Facebook nhanh, đơn giản.

Dưới đây là dải IP đẻ vào Facebook bằng file hosts:

153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 www.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 www.login.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 apps.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 login.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 vupload.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 upload.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 graph.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 register.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 vi-vn.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 vi-vn.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 developers.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 error.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 channel.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 register.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pixel.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 register.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pixel.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 chanel.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 api.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ak.fbcdn.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sphotos.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 www.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 www.login.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 apps.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 login.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 upload.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 graph.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 vi-vn.connect.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 vi-vn.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 static.ak.connect.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 developers.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 error.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 channel.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 upload.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 register.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bigzipfiles.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pixel.lisp4.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 af-za.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 az-az.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 id-id.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ms-my.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bs-ba.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ca-es.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 cs-cz.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 cy-gb.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 da-dk.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 de-de.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 et-ee.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 en-gb.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 es-la.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 es-es.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 eo-eo.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 eu-es.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 tl-ph.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fo-fo.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fr-fr.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fr.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fy-nl.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ga-ie.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 gl-es.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ko-kr.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 hr-hr.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 is-is.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 it-it.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ka-ge.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sw-ke.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ku-tr.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 lv-lv.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fb-lt.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 lt-lt.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 la-va.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 hu-hu.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 nl-nl.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ja-jp.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 nb-no.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 nn-no.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pl-pl.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pt-br.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pt-pt.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ro-ro.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ru-ru.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sq-al.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sk-sk.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sl-si.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fi-fi.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sv-se.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 th-th.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 tr-tr.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 zh-tw.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 zh-cn.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 zh-hk.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 el-gr.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 be-by.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bg-bg.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 mk-mk.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sr-rs.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 uk-ua.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 hy-am.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 he-il.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ar-ar.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ps-af.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fa-ir.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ne-np.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 hi-in.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bn-in.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pa-in.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ta-in.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 te-in.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ml-in.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 af-za.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 az-az.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 id-id.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ms-my.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bs-ba.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ca-es.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 cs-cz.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 cy-gb.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 da-dk.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 de-de.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 et-ee.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 en-gb.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 es-la.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 es-es.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 eo-eo.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 eu-es.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 tl-ph.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fo-fo.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fr-fr.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fr.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fy-nl.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ga-ie.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 gl-es.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ko-kr.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 hr-hr.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 is-is.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 it-it.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ka-ge.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sw-ke.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ku-tr.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 lv-lv.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fb-lt.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 lt-lt.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 la-va.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 hu-hu.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 nl-nl.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ja-jp.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 nb-no.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 nn-no.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pl-pl.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pt-br.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pt-pt.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ro-ro.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ru-ru.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sq-al.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sk-sk.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sl-si.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fi-fi.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sv-se.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 th-th.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 tr-tr.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 zh-tw.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 zh-cn.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 zh-hk.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 el-gr.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 be-by.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bg-bg.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 mk-mk.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 sr-rs.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 uk-ua.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 hy-am.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 he-il.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ar-ar.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ps-af.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 fa-ir.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ne-np.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 hi-in.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 bn-in.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 pa-in.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ta-in.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 te-in.connect.facebook.com
153.16.15.71 60.254.175.42 66.220.158.32 96.17.180.162 125.252.224.88 ml-in.connect.facebook.com
63.150.131.19 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.9 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.35 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.40 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.17 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.11 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.10 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.41 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.80 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.81 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.82 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.83 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.84 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.85 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.86 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.87 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.88 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.89 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.184 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.177 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.183 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.158 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.160 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.137 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.145 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.166 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.144 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.168 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.161 profile.ak.fbcdn.net
60.254.185.91 profile.ak.fbcdn.net
125.56.219.154 profile.ak.fbcdn.net
60.254.158.96 profile.ak.fbcdn.net
125.59.219.160 profile.ak.fbcdn.net
125.59.219.139 profile.ak.fbcdn.net
125.59.219.153 profile.ak.fbcdn.net
125.59.219.152 profile.ak.fbcdn.net
125.59.219.136 profile.ak.fbcdn.net
125.59.219.144 profile.ak.fbcdn.net
60.254.158.145 profile.ak.fbcdn.net
60.254.158.81 profile.ak.fbcdn.net
60.254.158.137 profile.ak.fbcdn.net
60.254.158.144 profile.ak.fbcdn.net
60.254.158.183 profile.ak.fbcdn.net
125.59.219.155 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.32 profile.ak.fbcdn.net
63.150.131.19 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.161 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.9 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.158.96 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.158.183 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.158.144 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.158.137 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.158.81 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.158.145 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.59.219.144 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.59.219.136 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.59.219.152 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.59.219.153 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.59.219.139 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.59.219.160 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.59.219.155 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.56.219.154 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.91 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.168 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.144 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.166 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.145 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.167 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.137 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.160 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.158 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.183 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.177 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.184 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.89 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.88 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.87 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.86 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.85 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.84 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.83 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.82 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.81 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.185.80 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.41 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.10 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.11 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.17 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.40 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.35 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.32 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
63.150.131.19 a1725.l.akamai.net
60.254.158.96 a1725.l.akamai.net
60.254.158.183 a1725.l.akamai.net
60.254.158.144 a1725.l.akamai.net
60.254.158.137 a1725.l.akamai.net
60.254.158.81 a1725.l.akamai.net
60.254.158.145 a1725.l.akamai.net
125.59.219.144 a1725.l.akamai.net
125.59.219.136 a1725.l.akamai.net
125.59.219.152 a1725.l.akamai.net
125.59.219.153 a1725.l.akamai.net
125.59.219.139 a1725.l.akamai.net
125.59.219.160 a1725.l.akamai.net
125.59.219.155 a1725.l.akamai.net
125.56.219.154 a1725.l.akamai.net
60.254.185.91 a1725.l.akamai.net
60.254.185.161 a1725.l.akamai.net
60.254.185.144 a1725.l.akamai.net
60.254.185.168 a1725.l.akamai.net
60.254.185.166 a1725.l.akamai.net
60.254.185.145 a1725.l.akamai.net
63.150.131.41 a1725.l.akamai.net
63.150.131.35 a1725.l.akamai.net
60.254.185.167 a1725.l.akamai.net
60.254.185.137 a1725.l.akamai.net
60.254.185.160 a1725.l.akamai.net
60.254.185.158 a1725.l.akamai.net
60.254.185.183 a1725.l.akamai.net
60.254.185.177 a1725.l.akamai.net
60.254.185.184 a1725.l.akamai.net
60.254.185.89 a1725.l.akamai.net
60.254.185.88 a1725.l.akamai.net
60.254.185.87 a1725.l.akamai.net
60.254.185.86 a1725.l.akamai.net
60.254.185.85 a1725.l.akamai.net
60.254.185.84 a1725.l.akamai.net
60.254.185.83 a1725.l.akamai.net
60.254.185.82 a1725.l.akamai.net
60.254.185.81 a1725.l.akamai.net
60.254.185.80 a1725.l.akamai.net
63.150.131.10 a1725.l.akamai.net
63.150.131.11 a1725.l.akamai.net
63.150.131.17 a1725.l.akamai.net
63.150.131.40 a1725.l.akamai.net
63.150.131.32 a1725.l.akamai.net
63.150.131.9 a1725.l.akamai.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
66.220.158.32 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
125.252.224.88 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.9 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.11 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.34 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.11 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.175.34 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
69.63.189.11 facebook.com
69.63.181.12 facebook.com
69.63.189.16 facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.28 apps.facebook.com
66.220.147.56 apps.facebook.com
69.63.189.63 apps.facebook.com
69.63.189.61 apps.facebook.com
69.171.224.27 apps.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
66.220.143.53 apps.facebook.com
66.220.149.54 apps.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
69.63.181.12 login.facebook.com
66.220.147.53 login.facebook.com
66.220.147.52 register.facebook.com
66.220.153.11 www.facebook.com
69.171.224.42 www.facebook.com
66.220.149.25 www.facebook.com
66.220.146.224 upload.facebook.com
66.220.145.62 upload.facebook.com
69.63.176.96 vupload.facebook.com
66.220.146.48 graph.facebook.com
66.220.146.16 register.facebook.com
63.150.131.56 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
63.150.131.59 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
63.150.131.90 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
58.27.86.18 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
58.27.86.75 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
63.150.131.65 sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.90 sphotos.ak.fbcdn.net
58.27.86.75 sphotos.ak.fbcdn.net
58.27.86.18 sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.59 sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.51 sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.90 sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.56 sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.58 sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.57 sphotos.ak.fbcdn.net
66.220.149.18 ak.fbcdn.net
60.254.175.67 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.72 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.64 creative.ak.fbcdn.net
60.254.175.41 creative.ak.fbcdn.net
66.220.149.29 api.facebook.com
66.220.147.14 api.facebook.com
66.220.147.36 api.facebook.com
66.220.147.14 api.facebook.com
60.254.175.24 ads.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.175.34 ads.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.175.67 external.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
60.254.175.72 external.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
69.63.189.31 www.facebook.com
69.63.189.31 www.login.facebook.com
69.63.189.31 facebook.com
69.63.189.31 apps.facebook.com
69.63.189.31 login.facebook.com
69.63.189.31 vupload.facebook.com
69.63.189.31 upload.facebook.com
69.63.189.31 graph.facebook.com
69.63.189.31 register.facebook.com
69.63.189.31 vi-vn.connect.facebook.com
69.63.189.31 vi-vn.facebook.com
69.63.189.31 developers.facebook.com
69.63.189.31 error.facebook.com
69.63.189.31 channel.facebook.com
69.63.189.31 register.facebook.com
69.63.189.31 bigzipfiles.facebook.com
69.63.189.31 pixel.facebook.com
69.63.189.31 register.facebook.com
69.63.189.31 bigzipfiles.facebook.com
69.63.189.31 pixel.facebook.com
69.63.189.31 0.50.chanel.facebook.com
69.63.189.31 chanel.facebook.com
69.63.189.31 api.facebook.com
69.63.189.31 ak.fbcdn.net
69.63.189.31 creative.ak.fbcdn.net
69.63.189.31 external.ak.fbcdn.net
69.63.189.31 profile.ak.fbcdn.net
69.63.189.31 sphotos.ak.fbcdn.net
69.63.189.31 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
69.63.189.31 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
69.63.189.31 static.ak.connect.facebook.com
69.63.189.31 static.ak.fbcdn.net
69.63.189.31 b.static.ak.fbcdn.net
69.63.189.31 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
69.63.189.31 www.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 www.login.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 apps.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 login.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 upload.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 graph.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 vi-vn.connect.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 vi-vn.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 static.ak.connect.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 developers.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 error.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 channel.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 upload.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 register.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 bigzipfiles.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 pixel.lisp4.facebook.com
69.63.189.31 af-za.facebook.com
69.63.189.31 az-az.facebook.com
69.63.189.31 id-id.facebook.com
69.63.189.31 ms-my.facebook.com
69.63.189.31 bs-ba.facebook.com
69.63.189.31 ca-es.facebook.com
69.63.189.31 cs-cz.facebook.com
69.63.189.31 cy-gb.facebook.com
69.63.189.31 da-dk.facebook.com
69.63.189.31 de-de.facebook.com
69.63.189.31 et-ee.facebook.com
69.63.189.31 en-gb.facebook.com
69.63.189.31 es-la.facebook.com
69.63.189.31 es-es.facebook.com
69.63.189.31 eo-eo.facebook.com
69.63.189.31 eu-es.facebook.com
69.63.189.31 tl-ph.facebook.com
69.63.189.31 fo-fo.facebook.com
69.63.189.31 fr-fr.facebook.com
69.63.189.31 fr.facebook.com
69.63.189.31 fy-nl.facebook.com
69.63.189.31 ga-ie.facebook.com
69.63.189.31 gl-es.facebook.com
69.63.189.31 ko-kr.facebook.com
69.63.189.31 hr-hr.facebook.com
69.63.189.31 is-is.facebook.com
69.63.189.31 it-it.facebook.com
69.63.189.31 ka-ge.facebook.com
69.63.189.31 sw-ke.facebook.com
69.63.189.31 ku-tr.facebook.com
69.63.189.31 lv-lv.facebook.com
69.63.189.31 fb-lt.facebook.com
69.63.189.31 lt-lt.facebook.com
69.63.189.31 la-va.facebook.com
69.63.189.31 hu-hu.facebook.com
69.63.189.31 nl-nl.facebook.com
69.63.189.31 ja-jp.facebook.com
69.63.189.31 nb-no.facebook.com
69.63.189.31 nn-no.facebook.com
69.63.189.31 pl-pl.facebook.com
69.63.189.31 pt-br.facebook.com
69.63.189.31 pt-pt.facebook.com
69.63.189.31 ro-ro.facebook.com
69.63.189.31 ru-ru.facebook.com
69.63.189.31 sq-al.facebook.com
69.63.189.31 sk-sk.facebook.com
69.63.189.31 sl-si.facebook.com
69.63.189.31 fi-fi.facebook.com
69.63.189.31 sv-se.facebook.com
69.63.189.31 th-th.facebook.com
69.63.189.31 tr-tr.facebook.com
69.63.189.31 zh-tw.facebook.com
69.63.189.31 zh-cn.facebook.com
69.63.189.31 zh-hk.facebook.com
69.63.189.31 el-gr.facebook.com
69.63.189.31 be-by.facebook.com
69.63.189.31 bg-bg.facebook.com
69.63.189.31 mk-mk.facebook.com
69.63.189.31 sr-rs.facebook.com
69.63.189.31 uk-ua.facebook.com
69.63.189.31 hy-am.facebook.com
69.63.189.31 he-il.facebook.com
69.63.189.31 ar-ar.facebook.com
69.63.189.31 ps-af.facebook.com
69.63.189.31 fa-ir.facebook.com
69.63.189.31 ne-np.facebook.com
69.63.189.31 hi-in.facebook.com
69.63.189.31 bn-in.facebook.com
69.63.189.31 pa-in.facebook.com
69.63.189.31 ta-in.facebook.com
69.63.189.31 te-in.facebook.com
69.63.189.31 ml-in.facebook.com
69.63.189.31 af-za.connect.facebook.com
69.63.189.31 az-az.connect.facebook.com
69.63.189.31 id-id.connect.facebook.com
69.63.189.31 ms-my.connect.facebook.com
69.63.189.31 bs-ba.connect.facebook.com
69.63.189.31 ca-es.connect.facebook.com
69.63.189.31 cs-cz.connect.facebook.com
69.63.189.31 cy-gb.connect.facebook.com
69.63.189.31 da-dk.connect.facebook.com
69.63.189.31 de-de.connect.facebook.com
69.63.189.31 et-ee.connect.facebook.com
69.63.189.31 en-gb.connect.facebook.com
69.63.189.31 es-la.connect.facebook.com
69.63.189.31 es-es.connect.facebook.com
69.63.189.31 eo-eo.connect.facebook.com
69.63.189.31 eu-es.connect.facebook.com
69.63.189.31 tl-ph.connect.facebook.com
69.63.189.31 fo-fo.connect.facebook.com
69.63.189.31 fr-fr.connect.facebook.com
69.63.189.31 fr.connect.facebook.com
69.63.189.31 fy-nl.connect.facebook.com
69.63.189.31 ga-ie.connect.facebook.com
69.63.189.31 gl-es.connect.facebook.com
69.63.189.31 ko-kr.connect.facebook.com
69.63.189.31 hr-hr.connect.facebook.com
69.63.189.31 is-is.connect.facebook.com
69.63.189.31 it-it.connect.facebook.com
69.63.189.31 ka-ge.connect.facebook.com
69.63.189.31 sw-ke.connect.facebook.com
69.63.189.31 ku-tr.connect.facebook.com
69.63.189.31 lv-lv.connect.facebook.com
69.63.189.31 fb-lt.connect.facebook.com
69.63.189.31 lt-lt.connect.facebook.com
69.63.189.31 la-va.connect.facebook.com
69.63.189.31 hu-hu.connect.facebook.com
69.63.189.31 nl-nl.connect.facebook.com
69.63.189.31 ja-jp.connect.facebook.com
69.63.189.31 nb-no.connect.facebook.com
69.63.189.31 nn-no.connect.facebook.com
69.63.189.31 pl-pl.connect.facebook.com
69.63.189.31 pt-br.connect.facebook.com
69.63.189.31 pt-pt.connect.facebook.com
69.63.189.31 ro-ro.connect.facebook.com
69.63.189.31 ru-ru.connect.facebook.com
69.63.189.31 sq-al.connect.facebook.com
69.63.189.31 sk-sk.connect.facebook.com
69.63.189.31 sl-si.connect.facebook.com
69.63.189.31 fi-fi.connect.facebook.com
69.63.189.31 sv-se.connect.facebook.com
69.63.189.31 th-th.connect.facebook.com
69.63.189.31 tr-tr.connect.facebook.com
69.63.189.31 zh-tw.connect.facebook.com
69.63.189.31 zh-cn.connect.facebook.com
69.63.189.31 zh-hk.connect.facebook.com
69.63.189.31 el-gr.connect.facebook.com
69.63.189.31 be-by.connect.facebook.com
69.63.189.31 bg-bg.connect.facebook.com
69.63.189.31 mk-mk.connect.facebook.com
69.63.189.31 sr-rs.connect.facebook.com
69.63.189.31 uk-ua.connect.facebook.com
69.63.189.31 hy-am.connect.facebook.com
69.63.189.31 he-il.connect.facebook.com
69.63.189.31 ar-ar.connect.facebook.com
69.63.189.31 ps-af.connect.facebook.com
69.63.189.31 fa-ir.connect.facebook.com
69.63.189.31 ne-np.connect.facebook.com
69.63.189.31 hi-in.connect.facebook.com
69.63.189.31 bn-in.connect.facebook.com
69.63.189.31 pa-in.connect.facebook.com
69.63.189.31 ta-in.connect.facebook.com
69.63.189.31 te-in.connect.facebook.com
69.63.189.31 ml-in.connect.facebook.com
96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
96.17.180.162 apps.facebook.com
96.17.180.162 login.facebook.com
96.17.180.162 vupload.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 0.50.chanel.facebook.com
96.17.180.162 chanel.facebook.com
96.17.180.162 api.facebook.com
96.17.180.162 ak.fbcdn.net
96.17.180.162 creative.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 external.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 profile.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 sphotos.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
96.17.180.162 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 b.static.ak.fbcdn.net
96.17.180.162 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
96.17.180.162 www.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 www.login.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 apps.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 login.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 upload.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 graph.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 developers.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 error.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 channel.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 upload.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 register.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 pixel.lisp4.facebook.com
96.17.180.162 af-za.facebook.com
96.17.180.162 az-az.facebook.com
96.17.180.162 id-id.facebook.com
96.17.180.162 ms-my.facebook.com
96.17.180.162 bs-ba.facebook.com
96.17.180.162 ca-es.facebook.com
96.17.180.162 cs-cz.facebook.com
96.17.180.162 cy-gb.facebook.com
96.17.180.162 da-dk.facebook.com
96.17.180.162 de-de.facebook.com
96.17.180.162 et-ee.facebook.com
96.17.180.162 en-gb.facebook.com
96.17.180.162 es-la.facebook.com
96.17.180.162 es-es.facebook.com
96.17.180.162 eo-eo.facebook.com
96.17.180.162 eu-es.facebook.com
96.17.180.162 tl-ph.facebook.com
96.17.180.162 fo-fo.facebook.com
96.17.180.162 fr-fr.facebook.com
96.17.180.162 fr.facebook.com
96.17.180.162 fy-nl.facebook.com
96.17.180.162 ga-ie.facebook.com
96.17.180.162 gl-es.facebook.com
96.17.180.162 ko-kr.facebook.com
96.17.180.162 hr-hr.facebook.com
96.17.180.162 is-is.facebook.com
96.17.180.162 it-it.facebook.com
96.17.180.162 ka-ge.facebook.com
96.17.180.162 sw-ke.facebook.com
96.17.180.162 ku-tr.facebook.com
96.17.180.162 lv-lv.facebook.com
96.17.180.162 fb-lt.facebook.com
96.17.180.162 lt-lt.facebook.com
96.17.180.162 la-va.facebook.com
96.17.180.162 hu-hu.facebook.com
96.17.180.162 nl-nl.facebook.com
96.17.180.162 ja-jp.facebook.com
96.17.180.162 nb-no.facebook.com
96.17.180.162 nn-no.facebook.com
96.17.180.162 pl-pl.facebook.com
96.17.180.162 pt-br.facebook.com
96.17.180.162 pt-pt.facebook.com
96.17.180.162 ro-ro.facebook.com
96.17.180.162 ru-ru.facebook.com
96.17.180.162 sq-al.facebook.com
96.17.180.162 sk-sk.facebook.com
96.17.180.162 sl-si.facebook.com
96.17.180.162 fi-fi.facebook.com
96.17.180.162 sv-se.facebook.com
96.17.180.162 th-th.facebook.com
96.17.180.162 tr-tr.facebook.com
96.17.180.162 zh-tw.facebook.com
96.17.180.162 zh-cn.facebook.com
96.17.180.162 zh-hk.facebook.com
96.17.180.162 el-gr.facebook.com
96.17.180.162 be-by.facebook.com
96.17.180.162 bg-bg.facebook.com
96.17.180.162 mk-mk.facebook.com
96.17.180.162 sr-rs.facebook.com
96.17.180.162 uk-ua.facebook.com
96.17.180.162 hy-am.facebook.com
96.17.180.162 he-il.facebook.com
96.17.180.162 ar-ar.facebook.com
96.17.180.162 ps-af.facebook.com
96.17.180.162 fa-ir.facebook.com
96.17.180.162 ne-np.facebook.com
96.17.180.162 hi-in.facebook.com
96.17.180.162 bn-in.facebook.com
96.17.180.162 pa-in.facebook.com
96.17.180.162 ta-in.facebook.com
96.17.180.162 te-in.facebook.com
96.17.180.162 ml-in.facebook.com
96.17.180.162 af-za.connect.facebook.com
96.17.180.162 az-az.connect.facebook.com
96.17.180.162 id-id.connect.facebook.com
96.17.180.162 ms-my.connect.facebook.com
96.17.180.162 bs-ba.connect.facebook.com
96.17.180.162 ca-es.connect.facebook.com
96.17.180.162 cs-cz.connect.facebook.com
96.17.180.162 cy-gb.connect.facebook.com
96.17.180.162 da-dk.connect.facebook.com
96.17.180.162 de-de.connect.facebook.com
96.17.180.162 et-ee.connect.facebook.com
96.17.180.162 en-gb.connect.facebook.com
96.17.180.162 es-la.connect.facebook.com
96.17.180.162 es-es.connect.facebook.com
96.17.180.162 eo-eo.connect.facebook.com
96.17.180.162 eu-es.connect.facebook.com
96.17.180.162 tl-ph.connect.facebook.com
96.17.180.162 fo-fo.connect.facebook.com
96.17.180.162 fr-fr.connect.facebook.com
96.17.180.162 fr.connect.facebook.com
96.17.180.162 fy-nl.connect.facebook.com
96.17.180.162 ga-ie.connect.facebook.com
96.17.180.162 gl-es.connect.facebook.com
96.17.180.162 ko-kr.connect.facebook.com
96.17.180.162 hr-hr.connect.facebook.com
96.17.180.162 is-is.connect.facebook.com
96.17.180.162 it-it.connect.facebook.com
96.17.180.162 ka-ge.connect.facebook.com
96.17.180.162 sw-ke.connect.facebook.com
96.17.180.162 ku-tr.connect.facebook.com
96.17.180.162 lv-lv.connect.facebook.com
96.17.180.162 fb-lt.connect.facebook.com
96.17.180.162 lt-lt.connect.facebook.com
96.17.180.162 la-va.connect.facebook.com
96.17.180.162 hu-hu.connect.facebook.com
96.17.180.162 nl-nl.connect.facebook.com
96.17.180.162 ja-jp.connect.facebook.com
96.17.180.162 nb-no.connect.facebook.com
96.17.180.162 nn-no.connect.facebook.com
96.17.180.162 pl-pl.connect.facebook.com
96.17.180.162 pt-br.connect.facebook.com
96.17.180.162 pt-pt.connect.facebook.com
96.17.180.162 ro-ro.connect.facebook.com
96.17.180.162 ru-ru.connect.facebook.com
96.17.180.162 sq-al.connect.facebook.com
96.17.180.162 sk-sk.connect.facebook.com
96.17.180.162 sl-si.connect.facebook.com
96.17.180.162 fi-fi.connect.facebook.com
96.17.180.162 sv-se.connect.facebook.com
96.17.180.162 th-th.connect.facebook.com
96.17.180.162 tr-tr.connect.facebook.com
96.17.180.162 zh-tw.connect.facebook.com
96.17.180.162 zh-cn.connect.facebook.com
96.17.180.162 zh-hk.connect.facebook.com
96.17.180.162 el-gr.connect.facebook.com
96.17.180.162 be-by.connect.facebook.com
96.17.180.162 bg-bg.connect.facebook.com
96.17.180.162 mk-mk.connect.facebook.com
96.17.180.162 sr-rs.connect.facebook.com
96.17.180.162 uk-ua.connect.facebook.com
96.17.180.162 hy-am.connect.facebook.com
96.17.180.162 he-il.connect.facebook.com
96.17.180.162 ar-ar.connect.facebook.com
96.17.180.162 ps-af.connect.facebook.com
96.17.180.162 fa-ir.connect.facebook.com
96.17.180.162 ne-np.connect.facebook.com
96.17.180.162 hi-in.connect.facebook.com
96.17.180.162 bn-in.connect.facebook.com
96.17.180.162 pa-in.connect.facebook.com
96.17.180.162 ta-in.connect.facebook.com
96.17.180.162 te-in.connect.facebook.com
96.17.180.162 ml-in.connect.facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
125.252.224.88 www.login.facebook.com
125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 apps.facebook.com
125.252.224.88 login.facebook.com
125.252.224.88 vupload.facebook.com
125.252.224.88 upload.facebook.com
125.252.224.88 graph.facebook.com
125.252.224.88 register.facebook.com
125.252.224.88 vi-vn.connect.facebook.com
125.252.224.88 vi-vn.facebook.com
125.252.224.88 developers.facebook.com
125.252.224.88 error.facebook.com
125.252.224.88 channel.facebook.com
125.252.224.88 register.facebook.com
125.252.224.88 bigzipfiles.facebook.com
125.252.224.88 pixel.facebook.com
125.252.224.88 register.facebook.com
125.252.224.88 bigzipfiles.facebook.com
125.252.224.88 pixel.facebook.com
125.252.224.88 0.50.chanel.facebook.com
125.252.224.88 chanel.facebook.com
125.252.224.88 api.facebook.com
125.252.224.88 ak.fbcdn.net
125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 external.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 profile.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 sphotos.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
125.252.224.88 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.252.224.88 static.ak.connect.facebook.com
125.252.224.88 static.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 b.static.ak.fbcdn.net
125.252.224.88 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
125.252.224.88 www.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 www.login.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 apps.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 login.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 upload.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 graph.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 vi-vn.connect.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 vi-vn.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 static.ak.connect.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 developers.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 error.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 channel.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 upload.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 register.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 bigzipfiles.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 pixel.lisp4.facebook.com
125.252.224.88 af-za.facebook.com
125.252.224.88 az-az.facebook.com
125.252.224.88 id-id.facebook.com
125.252.224.88 ms-my.facebook.com
125.252.224.88 bs-ba.facebook.com
125.252.224.88 ca-es.facebook.com
125.252.224.88 cs-cz.facebook.com
125.252.224.88 cy-gb.facebook.com
125.252.224.88 da-dk.facebook.com
125.252.224.88 de-de.facebook.com
125.252.224.88 et-ee.facebook.com
125.252.224.88 en-gb.facebook.com
125.252.224.88 es-la.facebook.com
125.252.224.88 es-es.facebook.com
125.252.224.88 eo-eo.facebook.com
125.252.224.88 eu-es.facebook.com
125.252.224.88 tl-ph.facebook.com
125.252.224.88 fo-fo.facebook.com
125.252.224.88 fr-fr.facebook.com
125.252.224.88 fr.facebook.com
125.252.224.88 fy-nl.facebook.com
125.252.224.88 ga-ie.facebook.com
125.252.224.88 gl-es.facebook.com
125.252.224.88 ko-kr.facebook.com
125.252.224.88 hr-hr.facebook.com
125.252.224.88 is-is.facebook.com
125.252.224.88 it-it.facebook.com
125.252.224.88 ka-ge.facebook.com
125.252.224.88 sw-ke.facebook.com
125.252.224.88 ku-tr.facebook.com
125.252.224.88 lv-lv.facebook.com
125.252.224.88 fb-lt.facebook.com
125.252.224.88 lt-lt.facebook.com
125.252.224.88 la-va.facebook.com
125.252.224.88 hu-hu.facebook.com
125.252.224.88 nl-nl.facebook.com
125.252.224.88 ja-jp.facebook.com
125.252.224.88 nb-no.facebook.com
125.252.224.88 nn-no.facebook.com
125.252.224.88 pl-pl.facebook.com
125.252.224.88 pt-br.facebook.com
125.252.224.88 pt-pt.facebook.com
125.252.224.88 ro-ro.facebook.com
125.252.224.88 ru-ru.facebook.com
125.252.224.88 sq-al.facebook.com
125.252.224.88 sk-sk.facebook.com
125.252.224.88 sl-si.facebook.com
125.252.224.88 fi-fi.facebook.com
125.252.224.88 sv-se.facebook.com
125.252.224.88 th-th.facebook.com
125.252.224.88 tr-tr.facebook.com
125.252.224.88 zh-tw.facebook.com
125.252.224.88 zh-cn.facebook.com
125.252.224.88 zh-hk.facebook.com
125.252.224.88 el-gr.facebook.com
125.252.224.88 be-by.facebook.com
125.252.224.88 bg-bg.facebook.com
125.252.224.88 mk-mk.facebook.com
125.252.224.88 sr-rs.facebook.com
125.252.224.88 uk-ua.facebook.com
125.252.224.88 hy-am.facebook.com
125.252.224.88 he-il.facebook.com
125.252.224.88 ar-ar.facebook.com
125.252.224.88 ps-af.facebook.com
125.252.224.88 fa-ir.facebook.com
125.252.224.88 ne-np.facebook.com
125.252.224.88 hi-in.facebook.com
125.252.224.88 bn-in.facebook.com
125.252.224.88 pa-in.facebook.com
125.252.224.88 ta-in.facebook.com
125.252.224.88 te-in.facebook.com
125.252.224.88 ml-in.facebook.com
125.252.224.88 af-za.connect.facebook.com
125.252.224.88 az-az.connect.facebook.com
125.252.224.88 id-id.connect.facebook.com
125.252.224.88 ms-my.connect.facebook.com
125.252.224.88 bs-ba.connect.facebook.com
125.252.224.88 ca-es.connect.facebook.com
125.252.224.88 cs-cz.connect.facebook.com
125.252.224.88 cy-gb.connect.facebook.com
125.252.224.88 da-dk.connect.facebook.com
125.252.224.88 de-de.connect.facebook.com
125.252.224.88 et-ee.connect.facebook.com
125.252.224.88 en-gb.connect.facebook.com
125.252.224.88 es-la.connect.facebook.com
125.252.224.88 es-es.connect.facebook.com
125.252.224.88 eo-eo.connect.facebook.com
125.252.224.88 eu-es.connect.facebook.com
125.252.224.88 tl-ph.connect.facebook.com
125.252.224.88 fo-fo.connect.facebook.com
125.252.224.88 fr-fr.connect.facebook.com
125.252.224.88 fr.connect.facebook.com
125.252.224.88 fy-nl.connect.facebook.com
125.252.224.88 ga-ie.connect.facebook.com
125.252.224.88 gl-es.connect.facebook.com
125.252.224.88 ko-kr.connect.facebook.com
125.252.224.88 hr-hr.connect.facebook.com
125.252.224.88 is-is.connect.facebook.com
125.252.224.88 it-it.connect.facebook.com
125.252.224.88 ka-ge.connect.facebook.com
125.252.224.88 sw-ke.connect.facebook.com
125.252.224.88 ku-tr.connect.facebook.com
125.252.224.88 lv-lv.connect.facebook.com
125.252.224.88 fb-lt.connect.facebook.com
125.252.224.88 lt-lt.connect.facebook.com
125.252.224.88 la-va.connect.facebook.com
125.252.224.88 hu-hu.connect.facebook.com
125.252.224.88 nl-nl.connect.facebook.com
125.252.224.88 ja-jp.connect.facebook.com
125.252.224.88 nb-no.connect.facebook.com
125.252.224.88 nn-no.connect.facebook.com
125.252.224.88 pl-pl.connect.facebook.com
125.252.224.88 pt-br.connect.facebook.com
125.252.224.88 pt-pt.connect.facebook.com
125.252.224.88 ro-ro.connect.facebook.com
125.252.224.88 ru-ru.connect.facebook.com
125.252.224.88 sq-al.connect.facebook.com
125.252.224.88 sk-sk.connect.facebook.com
125.252.224.88 sl-si.connect.facebook.com
125.252.224.88 fi-fi.connect.facebook.com
125.252.224.88 sv-se.connect.facebook.com
125.252.224.88 th-th.connect.facebook.com
125.252.224.88 tr-tr.connect.facebook.com
125.252.224.88 zh-tw.connect.facebook.com
125.252.224.88 zh-cn.connect.facebook.com
125.252.224.88 zh-hk.connect.facebook.com
125.252.224.88 el-gr.connect.facebook.com
125.252.224.88 be-by.connect.facebook.com
125.252.224.88 bg-bg.connect.facebook.com
125.252.224.88 mk-mk.connect.facebook.com
125.252.224.88 sr-rs.connect.facebook.com
125.252.224.88 uk-ua.connect.facebook.com
125.252.224.88 hy-am.connect.facebook.com
125.252.224.88 he-il.connect.facebook.com
125.252.224.88 ar-ar.connect.facebook.com
125.252.224.88 ps-af.connect.facebook.com
125.252.224.88 fa-ir.connect.facebook.com
125.252.224.88 ne-np.connect.facebook.com
125.252.224.88 hi-in.connect.facebook.com
125.252.224.88 bn-in.connect.facebook.com
125.252.224.88 pa-in.connect.facebook.com
125.252.224.88 ta-in.connect.facebook.com
125.252.224.88 te-in.connect.facebook.com
125.252.224.88 ml-in.connect.facebook.com
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 vupload.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 0.50.chanel.facebook.com
31.13.79.7 chanel.facebook.com
31.13.79.7 api.facebook.com
31.13.79.7 ak.fbcdn.net
31.13.79.7 creative.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 external.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 sphotos.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
31.13.79.7 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 b.static.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
31.13.79.7 www.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 www.login.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 apps.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 login.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 upload.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 graph.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 developers.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 error.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 channel.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 upload.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 register.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 pixel.lisp4.facebook.com
31.13.79.7 af-za.facebook.com
31.13.79.7 az-az.facebook.com
31.13.79.7 id-id.facebook.com
31.13.79.7 ms-my.facebook.com
31.13.79.7 bs-ba.facebook.com
31.13.79.7 ca-es.facebook.com
31.13.79.7 cs-cz.facebook.com
31.13.79.7 cy-gb.facebook.com
31.13.79.7 da-dk.facebook.com
31.13.79.7 de-de.facebook.com
31.13.79.7 et-ee.facebook.com
31.13.79.7 en-gb.facebook.com
31.13.79.7 es-la.facebook.com
31.13.79.7 es-es.facebook.com
31.13.79.7 eo-eo.facebook.com
31.13.79.7 eu-es.facebook.com
31.13.79.7 tl-ph.facebook.com
31.13.79.7 fo-fo.facebook.com
31.13.79.7 fr-fr.facebook.com
31.13.79.7 fr.facebook.com
31.13.79.7 fy-nl.facebook.com
31.13.79.7 ga-ie.facebook.com
31.13.79.7 gl-es.facebook.com
31.13.79.7 ko-kr.facebook.com
31.13.79.7 hr-hr.facebook.com
31.13.79.7 is-is.facebook.com
31.13.79.7 it-it.facebook.com
31.13.79.7 ka-ge.facebook.com
31.13.79.7 sw-ke.facebook.com
31.13.79.7 ku-tr.facebook.com
31.13.79.7 lv-lv.facebook.com
31.13.79.7 fb-lt.facebook.com
31.13.79.7 lt-lt.facebook.com
31.13.79.7 la-va.facebook.com
31.13.79.7 hu-hu.facebook.com
31.13.79.7 nl-nl.facebook.com
31.13.79.7 ja-jp.facebook.com
31.13.79.7 nb-no.facebook.com
31.13.79.7 nn-no.facebook.com
31.13.79.7 pl-pl.facebook.com
31.13.79.7 pt-br.facebook.com
31.13.79.7 pt-pt.facebook.com
31.13.79.7 ro-ro.facebook.com
31.13.79.7 ru-ru.facebook.com
31.13.79.7 sq-al.facebook.com
31.13.79.7 sk-sk.facebook.com
31.13.79.7 sl-si.facebook.com
31.13.79.7 fi-fi.facebook.com
31.13.79.7 sv-se.facebook.com
31.13.79.7 th-th.facebook.com
31.13.79.7 tr-tr.facebook.com
31.13.79.7 zh-tw.facebook.com
31.13.79.7 zh-cn.facebook.com
31.13.79.7 zh-hk.facebook.com
31.13.79.7 el-gr.facebook.com
31.13.79.7 be-by.facebook.com
31.13.79.7 bg-bg.facebook.com
31.13.79.7 mk-mk.facebook.com
31.13.79.7 sr-rs.facebook.com
31.13.79.7 uk-ua.facebook.com
31.13.79.7 hy-am.facebook.com
31.13.79.7 he-il.facebook.com
31.13.79.7 ar-ar.facebook.com
31.13.79.7 ps-af.facebook.com
31.13.79.7 fa-ir.facebook.com
31.13.79.7 ne-np.facebook.com
31.13.79.7 hi-in.facebook.com
31.13.79.7 bn-in.facebook.com
31.13.79.7 pa-in.facebook.com
31.13.79.7 ta-in.facebook.com
31.13.79.7 te-in.facebook.com
31.13.79.7 ml-in.facebook.com
31.13.79.7 af-za.connect.facebook.com
31.13.79.7 az-az.connect.facebook.com
31.13.79.7 id-id.connect.facebook.com
31.13.79.7 ms-my.connect.facebook.com
31.13.79.7 bs-ba.connect.facebook.com
31.13.79.7 ca-es.connect.facebook.com
31.13.79.7 cs-cz.connect.facebook.com
31.13.79.7 cy-gb.connect.facebook.com
31.13.79.7 da-dk.connect.facebook.com
31.13.79.7 de-de.connect.facebook.com
31.13.79.7 et-ee.connect.facebook.com
31.13.79.7 en-gb.connect.facebook.com
31.13.79.7 es-la.connect.facebook.com
31.13.79.7 es-es.connect.facebook.com
31.13.79.7 eo-eo.connect.facebook.com
31.13.79.7 eu-es.connect.facebook.com
31.13.79.7 tl-ph.connect.facebook.com
31.13.79.7 fo-fo.connect.facebook.com
31.13.79.7 fr-fr.connect.facebook.com
31.13.79.7 fr.connect.facebook.com
31.13.79.7 fy-nl.connect.facebook.com
31.13.79.7 ga-ie.connect.facebook.com
31.13.79.7 gl-es.connect.facebook.com
31.13.79.7 ko-kr.connect.facebook.com
31.13.79.7 hr-hr.connect.facebook.com
31.13.79.7 is-is.connect.facebook.com
31.13.79.7 it-it.connect.facebook.com
31.13.79.7 ka-ge.connect.facebook.com
31.13.79.7 sw-ke.connect.facebook.com
31.13.79.7 ku-tr.connect.facebook.com
31.13.79.7 lv-lv.connect.facebook.com
31.13.79.7 fb-lt.connect.facebook.com
31.13.79.7 lt-lt.connect.facebook.com
31.13.79.7 la-va.connect.facebook.com
31.13.79.7 hu-hu.connect.facebook.com
31.13.79.7 nl-nl.connect.facebook.com
31.13.79.7 ja-jp.connect.facebook.com
31.13.79.7 nb-no.connect.facebook.com
31.13.79.7 nn-no.connect.facebook.com
31.13.79.7 pl-pl.connect.facebook.com
31.13.79.7 pt-br.connect.facebook.com
31.13.79.7 pt-pt.connect.facebook.com
31.13.79.7 ro-ro.connect.facebook.com
31.13.79.7 ru-ru.connect.facebook.com
31.13.79.7 sq-al.connect.facebook.com
31.13.79.7 sk-sk.connect.facebook.com
31.13.79.7 sl-si.connect.facebook.com
31.13.79.7 fi-fi.connect.facebook.com
31.13.79.7 sv-se.connect.facebook.com
31.13.79.7 th-th.connect.facebook.com
31.13.79.7 tr-tr.connect.facebook.com
31.13.79.7 zh-tw.connect.facebook.com
31.13.79.7 zh-cn.connect.facebook.com
31.13.79.7 zh-hk.connect.facebook.com
31.13.79.7 el-gr.connect.facebook.com
31.13.79.7 be-by.connect.facebook.com
31.13.79.7 bg-bg.connect.facebook.com
31.13.79.7 mk-mk.connect.facebook.com
31.13.79.7 sr-rs.connect.facebook.com
31.13.79.7 uk-ua.connect.facebook.com
31.13.79.7 hy-am.connect.facebook.com
31.13.79.7 he-il.connect.facebook.com
31.13.79.7 ar-ar.connect.facebook.com
31.13.79.7 ps-af.connect.facebook.com
31.13.79.7 fa-ir.connect.facebook.com
31.13.79.7 ne-np.connect.facebook.com
31.13.79.7 hi-in.connect.facebook.com
31.13.79.7 bn-in.connect.facebook.com
31.13.79.7 pa-in.connect.facebook.com
31.13.79.7 ta-in.connect.facebook.com
31.13.79.7 te-in.connect.facebook.com
31.13.79.7 ml-in.connect.facebook.com
60.254.175.42 www.facebook.com
60.254.175.42 www.login.facebook.com
60.254.175.42 facebook.com
60.254.175.42 apps.facebook.com
60.254.175.42 login.facebook.com
60.254.175.42 vupload.facebook.com
60.254.175.42 upload.facebook.com
60.254.175.42 graph.facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 vi-vn.connect.facebook.com
60.254.175.42 vi-vn.facebook.com
60.254.175.42 developers.facebook.com
60.254.175.42 error.facebook.com
60.254.175.42 channel.facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 bigzipfiles.facebook.com
60.254.175.42 pixel.facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 bigzipfiles.facebook.com
60.254.175.42 pixel.facebook.com
60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
60.254.175.42 chanel.facebook.com
60.254.175.42 api.facebook.com
60.254.175.42 ak.fbcdn.net
60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 sphotos.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
60.254.175.42 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
60.254.175.42 www.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 www.login.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 apps.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 login.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 upload.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 graph.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 vi-vn.connect.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 vi-vn.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.connect.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 developers.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 error.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 channel.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 upload.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 register.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 bigzipfiles.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 pixel.lisp4.facebook.com
60.254.175.42 af-za.facebook.com
60.254.175.42 az-az.facebook.com
60.254.175.42 id-id.facebook.com
60.254.175.42 ms-my.facebook.com
60.254.175.42 bs-ba.facebook.com
60.254.175.42 ca-es.facebook.com
60.254.175.42 cs-cz.facebook.com
60.254.175.42 cy-gb.facebook.com
60.254.175.42 da-dk.facebook.com
60.254.175.42 de-de.facebook.com
60.254.175.42 et-ee.facebook.com
60.254.175.42 en-gb.facebook.com
60.254.175.42 es-la.facebook.com
60.254.175.42 es-es.facebook.com
60.254.175.42 eo-eo.facebook.com
60.254.175.42 eu-es.facebook.com
60.254.175.42 tl-ph.facebook.com
60.254.175.42 fo-fo.facebook.com
60.254.175.42 fr-fr.facebook.com
60.254.175.42 fr.facebook.com
60.254.175.42 fy-nl.facebook.com
60.254.175.42 ga-ie.facebook.com
60.254.175.42 gl-es.facebook.com
60.254.175.42 ko-kr.facebook.com
60.254.175.42 hr-hr.facebook.com
60.254.175.42 is-is.facebook.com
60.254.175.42 it-it.facebook.com
60.254.175.42 ka-ge.facebook.com
60.254.175.42 sw-ke.facebook.com
60.254.175.42 ku-tr.facebook.com
60.254.175.42 lv-lv.facebook.com
60.254.175.42 fb-lt.facebook.com
60.254.175.42 lt-lt.facebook.com
60.254.175.42 la-va.facebook.com
60.254.175.42 hu-hu.facebook.com
60.254.175.42 nl-nl.facebook.com
60.254.175.42 ja-jp.facebook.com
60.254.175.42 nb-no.facebook.com
60.254.175.42 nn-no.facebook.com
60.254.175.42 pl-pl.facebook.com
60.254.175.42 pt-br.facebook.com
60.254.175.42 pt-pt.facebook.com
60.254.175.42 ro-ro.facebook.com
60.254.175.42 ru-ru.facebook.com
60.254.175.42 sq-al.facebook.com
60.254.175.42 sk-sk.facebook.com
60.254.175.42 sl-si.facebook.com
60.254.175.42 fi-fi.facebook.com
60.254.175.42 sv-se.facebook.com
60.254.175.42 th-th.facebook.com
60.254.175.42 tr-tr.facebook.com
60.254.175.42 zh-tw.facebook.com
60.254.175.42 zh-cn.facebook.com
60.254.175.42 zh-hk.facebook.com
60.254.175.42 el-gr.facebook.com
60.254.175.42 be-by.facebook.com
60.254.175.42 bg-bg.facebook.com
60.254.175.42 mk-mk.facebook.com
60.254.175.42 sr-rs.facebook.com
60.254.175.42 uk-ua.facebook.com
60.254.175.42 hy-am.facebook.com
60.254.175.42 he-il.facebook.com
60.254.175.42 ar-ar.facebook.com
60.254.175.42 ps-af.facebook.com
60.254.175.42 fa-ir.facebook.com
60.254.175.42 ne-np.facebook.com
60.254.175.42 hi-in.facebook.com
60.254.175.42 bn-in.facebook.com
60.254.175.42 pa-in.facebook.com
60.254.175.42 ta-in.facebook.com
60.254.175.42 te-in.facebook.com
60.254.175.42 ml-in.facebook.com
60.254.175.42 af-za.connect.facebook.com
60.254.175.42 az-az.connect.facebook.com
60.254.175.42 id-id.connect.facebook.com
60.254.175.42 ms-my.connect.facebook.com
60.254.175.42 bs-ba.connect.facebook.com
60.254.175.42 ca-es.connect.facebook.com
60.254.175.42 cs-cz.connect.facebook.com
60.254.175.42 cy-gb.connect.facebook.com
60.254.175.42 da-dk.connect.facebook.com
60.254.175.42 de-de.connect.facebook.com
60.254.175.42 et-ee.connect.facebook.com
60.254.175.42 en-gb.connect.facebook.com
60.254.175.42 es-la.connect.facebook.com
60.254.175.42 es-es.connect.facebook.com
60.254.175.42 eo-eo.connect.facebook.com
60.254.175.42 eu-es.connect.facebook.com
60.254.175.42 tl-ph.connect.facebook.com
60.254.175.42 fo-fo.connect.facebook.com
60.254.175.42 fr-fr.connect.facebook.com
60.254.175.42 fr.connect.facebook.com
60.254.175.42 fy-nl.connect.facebook.com
60.254.175.42 ga-ie.connect.facebook.com
60.254.175.42 gl-es.connect.facebook.com
60.254.175.42 ko-kr.connect.facebook.com
60.254.175.42 hr-hr.connect.facebook.com
60.254.175.42 is-is.connect.facebook.com
60.254.175.42 it-it.connect.facebook.com
60.254.175.42 ka-ge.connect.facebook.com
60.254.175.42 sw-ke.connect.facebook.com
60.254.175.42 ku-tr.connect.facebook.com
60.254.175.42 lv-lv.connect.facebook.com
60.254.175.42 fb-lt.connect.facebook.com
60.254.175.42 lt-lt.connect.facebook.com
60.254.175.42 la-va.connect.facebook.com
60.254.175.42 hu-hu.connect.facebook.com
60.254.175.42 nl-nl.connect.facebook.com
60.254.175.42 ja-jp.connect.facebook.com
60.254.175.42 nb-no.connect.facebook.com
60.254.175.42 nn-no.connect.facebook.com
60.254.175.42 pl-pl.connect.facebook.com
60.254.175.42 pt-br.connect.facebook.com
60.254.175.42 pt-pt.connect.facebook.com
60.254.175.42 ro-ro.connect.facebook.com
60.254.175.42 ru-ru.connect.facebook.com
60.254.175.42 sq-al.connect.facebook.com
60.254.175.42 sk-sk.connect.facebook.com
60.254.175.42 sl-si.connect.facebook.com
60.254.175.42 fi-fi.connect.facebook.com
60.254.175.42 sv-se.connect.facebook.com
60.254.175.42 th-th.connect.facebook.com
60.254.175.42 tr-tr.connect.facebook.com
60.254.175.42 zh-tw.connect.facebook.com
60.254.175.42 zh-cn.connect.facebook.com
60.254.175.42 zh-hk.connect.facebook.com
60.254.175.42 el-gr.connect.facebook.com
60.254.175.42 be-by.connect.facebook.com
60.254.175.42 bg-bg.connect.facebook.com
60.254.175.42 mk-mk.connect.facebook.com
60.254.175.42 sr-rs.connect.facebook.com
60.254.175.42 uk-ua.connect.facebook.com
60.254.175.42 hy-am.connect.facebook.com
60.254.175.42 he-il.connect.facebook.com
60.254.175.42 ar-ar.connect.facebook.com
60.254.175.42 ps-af.connect.facebook.com
60.254.175.42 fa-ir.connect.facebook.com
60.254.175.42 ne-np.connect.facebook.com
60.254.175.42 hi-in.connect.facebook.com
60.254.175.42 bn-in.connect.facebook.com
60.254.175.42 pa-in.connect.facebook.com
60.254.175.42 ta-in.connect.facebook.com
60.254.175.42 te-in.connect.facebook.com
60.254.175.42 ml-in.connect.facebook.com
66.220.158.32 www.facebook.com
66.220.158.32 www.login.facebook.com
66.220.158.32 facebook.com
66.220.158.32 apps.facebook.com
66.220.158.32 login.facebook.com
66.220.158.32 vupload.facebook.com
66.220.158.32 upload.facebook.com
66.220.158.32 graph.facebook.com
66.220.158.32 register.facebook.com
66.220.158.32 vi-vn.connect.facebook.com
66.220.158.32 vi-vn.facebook.com
66.220.158.32 developers.facebook.com
66.220.158.32 error.facebook.com
66.220.158.32 channel.facebook.com
66.220.158.32 register.facebook.com
66.220.158.32 bigzipfiles.facebook.com
66.220.158.32 pixel.facebook.com
66.220.158.32 register.facebook.com
66.220.158.32 bigzipfiles.facebook.com
66.220.158.32 pixel.facebook.com
66.220.158.32 0.50.chanel.facebook.com
66.220.158.32 chanel.facebook.com
66.220.158.32 api.facebook.com
66.220.158.32 ak.fbcdn.net
66.220.158.32 creative.ak.fbcdn.net
66.220.158.32 external.ak.fbcdn.net
66.220.158.32 profile.ak.fbcdn.net
66.220.158.32 sphotos.ak.fbcdn.net
66.220.158.32 sphotos.ak.fbcdn.net.edgesuite.net
66.220.158.32 profile.ak.facebook.com.edgesuite.net
66.220.158.32 static.ak.connect.facebook.com
66.220.158.32 static.ak.fbcdn.net
66.220.158.32 b.static.ak.fbcdn.net
66.220.158.32 static.ak.facebook.com.edgesuite.net
66.220.158.32 www.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 www.login.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 apps.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 login.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 upload.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 graph.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 vi-vn.connect.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 vi-vn.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 static.ak.connect.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 developers.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 error.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 channel.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 upload.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 register.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 bigzipfiles.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 pixel.lisp4.facebook.com
66.220.158.32 af-za.facebook.com
66.220.158.32 az-az.facebook.com
66.220.158.32 id-id.facebook.com
66.220.158.32 ms-my.facebook.com
66.220.158.32 bs-ba.facebook.com
66.220.158.32 ca-es.facebook.com
66.220.158.32 cs-cz.facebook.com
66.220.158.32 cy-gb.facebook.com
66.220.158.32 da-dk.facebook.com
66.220.158.32 de-de.facebook.com
66.220.158.32 et-ee.facebook.com
66.220.158.32 en-gb.facebook.com
66.220.158.32 es-la.facebook.com
66.220.158.32 es-es.facebook.com
66.220.158.32 eo-eo.facebook.com
66.220.158.32 eu-es.facebook.com
66.220.158.32 tl-ph.facebook.com
66.220.158.32 fo-fo.facebook.com
66.220.158.32 fr-fr.facebook.com
66.220.158.32 fr.facebook.com
66.220.158.32 fy-nl.facebook.com
66.220.158.32 ga-ie.facebook.com
66.220.158.32 gl-es.facebook.com
66.220.158.32 ko-kr.facebook.com
66.220.158.32 hr-hr.facebook.com
66.220.158.32 is-is.facebook.com
66.220.158.32 it-it.facebook.com
66.220.158.32 ka-ge.facebook.com
66.220.158.32 sw-ke.facebook.com
66.220.158.32 ku-tr.facebook.com
66.220.158.32 lv-lv.facebook.com
66.220.158.32 fb-lt.facebook.com
66.220.158.32 lt-lt.facebook.com
66.220.158.32 la-va.facebook.com
66.220.158.32 hu-hu.facebook.com
66.220.158.32 nl-nl.facebook.com
66.220.158.32 ja-jp.facebook.com
66.220.158.32 nb-no.facebook.com
66.220.158.32 nn-no.facebook.com
66.220.158.32 pl-pl.facebook.com
66.220.158.32 pt-br.facebook.com
66.220.158.32 pt-pt.facebook.com
66.220.158.32 ro-ro.facebook.com
66.220.158.32 ru-ru.facebook.com
66.220.158.32 sq-al.facebook.com
66.220.158.32 sk-sk.facebook.com
66.220.158.32 sl-si.facebook.com
66.220.158.32 fi-fi.facebook.com
66.220.158.32 sv-se.facebook.com
66.220.158.32 th-th.facebook.com
66.220.158.32 tr-tr.facebook.com
66.220.158.32 zh-tw.facebook.com
66.220.158.32 zh-cn.facebook.com
66.220.158.32 zh-hk.facebook.com
66.220.158.32 el-gr.facebook.com
66.220.158.32 be-by.facebook.com
66.220.158.32 bg-bg.facebook.com
66.220.158.32 mk-mk.facebook.com
66.220.158.32 sr-rs.facebook.com
66.220.158.32 uk-ua.facebook.com
66.220.158.32 hy-am.facebook.com
66.220.158.32 he-il.facebook.com
66.220.158.32 ar-ar.facebook.com
66.220.158.32 ps-af.facebook.com
66.220.158.32 fa-ir.facebook.com
66.220.158.32 ne-np.facebook.com
66.220.158.32 hi-in.facebook.com
66.220.158.32 bn-in.facebook.com
66.220.158.32 pa-in.facebook.com
66.220.158.32 ta-in.facebook.com
66.220.158.32 te-in.facebook.com
66.220.158.32 ml-in.facebook.com
66.220.158.32 af-za.connect.facebook.com
66.220.158.32 az-az.connect.facebook.com
66.220.158.32 id-id.connect.facebook.com
66.220.158.32 ms-my.connect.facebook.com
66.220.158.32 bs-ba.connect.facebook.com
66.220.158.32 ca-es.connect.facebook.com
66.220.158.32 cs-cz.connect.facebook.com
66.220.158.32 cy-gb.connect.facebook.com
66.220.158.32 da-dk.connect.facebook.com
66.220.158.32 de-de.connect.facebook.com
66.220.158.32 et-ee.connect.facebook.com
66.220.158.32 en-gb.connect.facebook.com
66.220.158.32 es-la.connect.facebook.com
66.220.158.32 es-es.connect.facebook.com
66.220.158.32 eo-eo.connect.facebook.com
66.220.158.32 eu-es.connect.facebook.com
66.220.158.32 tl-ph.connect.facebook.com
66.220.158.32 fo-fo.connect.facebook.com
66.220.158.32 fr-fr.connect.facebook.com
66.220.158.32 fr.connect.facebook.com
66.220.158.32 fy-nl.connect.facebook.com
66.220.158.32 ga-ie.connect.facebook.com
66.220.158.32 gl-es.connect.facebook.com
66.220.158.32 ko-kr.connect.facebook.com
66.220.158.32 hr-hr.connect.facebook.com
66.220.158.32 is-is.connect.facebook.com
66.220.158.32 it-it.connect.facebook.com
66.220.158.32 ka-ge.connect.facebook.com
66.220.158.32 sw-ke.connect.facebook.com
66.220.158.32 ku-tr.connect.facebook.com
66.220.158.32 lv-lv.connect.facebook.com
66.220.158.32 fb-lt.connect.facebook.com
66.220.158.32 lt-lt.connect.facebook.com
66.220.158.32 la-va.connect.facebook.com
66.220.158.32 hu-hu.connect.facebook.com
66.220.158.32 nl-nl.connect.facebook.com
66.220.158.32 ja-jp.connect.facebook.com
66.220.158.32 nb-no.connect.facebook.com
66.220.158.32 nn-no.connect.facebook.com
66.220.158.32 pl-pl.connect.facebook.com
66.220.158.32 pt-br.connect.facebook.com
66.220.158.32 pt-pt.connect.facebook.com
66.220.158.32 ro-ro.connect.facebook.com
66.220.158.32 ru-ru.connect.facebook.com
66.220.158.32 sq-al.connect.facebook.com
66.220.158.32 sk-sk.connect.facebook.com
66.220.158.32 sl-si.connect.facebook.com
66.220.158.32 fi-fi.connect.facebook.com
66.220.158.32 sv-se.connect.facebook.com
66.220.158.32 th-th.connect.facebook.com
66.220.158.32 tr-tr.connect.facebook.com
66.220.158.32 zh-tw.connect.facebook.com
66.220.158.32 zh-cn.connect.facebook.com
66.220.158.32 zh-hk.connect.facebook.com
66.220.158.32 el-gr.connect.facebook.com
66.220.158.32 be-by.connect.facebook.com
66.220.158.32 bg-bg.connect.facebook.com
66.220.158.32 mk-mk.connect.facebook.com
66.220.158.32 sr-rs.connect.facebook.com
66.220.158.32 uk-ua.connect.facebook.com
66.220.158.32 hy-am.connect.facebook.com
66.220.158.32 he-il.connect.facebook.com
66.220.158.32 ar-ar.connect.facebook.com
66.220.158.32 ps-af.connect.facebook.com
66.220.158.32 fa-ir.connect.facebook.com
66.220.158.32 ne-np.connect.facebook.com
66.220.158.32 hi-in.connect.facebook.com
66.220.158.32 bn-in.connect.facebook.com
66.220.158.32 pa-in.connect.facebook.com
66.220.158.32 ta-in.connect.facebook.com
66.220.158.32 te-in.connect.facebook.com
66.220.158.32 ml-in.connect.facebook.com
173.252.100.26 facebook.com 
 173.252.100.26 www.facebook.com 
 173.252.100.26 www.login.facebook.com 
 173.252.100.26 login.facebook.com 
 173.252.100.26 apps.facebook.com 
 173.252.100.26 graph.facebook.com 
 173.252.100.26 register.facebook.com 
 173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com 
 173.252.100.26 vi-vn.facebook.com 
 173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com 
 173.252.100.26 developers.facebook.com 
 173.252.100.26 error.facebook.com 
 173.252.100.26 channel.facebook.com 
 173.252.100.26 register.facebook.com 
 173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com 
 173.252.100.26 pixel.facebook.com 
 173.252.100.26 upload.facebook.com 
 173.252.100.26 register.facebook.com 
 173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com 
 173.252.100.26 pixel.facebook.com 
 173.252.100.26 logins.facebook.com 
 173.252.100.26 graph.facebook.com 
 173.252.100.26 developers.facebook.com 
 173.252.100.26 error.facebook.com 
 173.252.100.26 register.facebook.com 
 173.252.100.26 blog.facebook.com 
 173.252.100.26 channel.facebook.com 
 173.252.100.26 connect.facebook.com 
 173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com 
VnTim™ Thân chào các bạn !^^!
Hãy ghé thăm trang của VnTim™ trên Facebook và kích vào nút "thích-Like" nhé, và đừng quên chia sẻ bài này với bạn bè để cùng nhau vào facebook. CachVaoFacebook.Tk
LinkHay Twitter Facebook Pinterest

8 Comments:

Nặc danh said...

17/5 KO vào đc

Mạnh Hùng said...

Cách vào Facebook đơn giản nhất chỉ với 1 click chuột! ^_^
thành công 100%
1_Click_Facebook_2012
http://www.mediafire.com/?1y47pvl4f5nh4gc

Gỗ ConWOOD said...

FB mình ko có bạn mấy ^^!

Rush Lee said...

sao mà code dài dữ zậy nè =.="

Ảnh bìa Facebook said...

Blog của cậu hay quá. Liên kết với Blog của mình nhé!

Tuan Bao So said...

Tìm hiểu thêm về ảnh bìa facebook - ảnh bìa đẹp - ảnh bìa đẹp cho facebook

download movies for free said...

bài viết tốt, và mình muốn liên kết liên hệ ở đâu

Thiết kế logo giá rẻ said...

Có cách thay đổi DNS nữa, mình thấy cách này cũng hay :D

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết. :)
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý. Đừng Spam nhé!

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™ Protected By DMCA