Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送

{VnTim™} dot.tk免费域名注册教程
一:进入dot.tk 填写你想注册的域名
顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送
注意:域名最好选择不少于3字母的,少于3字母的一般都是收费域名。
二:如显示下图所示的页面即代表该域名可以继续免费注册。
顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送
您可以直接点击“下一步”继续注册。
3.填写您的解析及E-mail电子邮箱地址和验证码进行进一步的注册。
顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送
如上图,这里有两种选择,第一是仅仅利用.TK域名进行网址URL转发(因国内不支持URL转发,请不要选择此项),第二 “将此DNS作为域名”是DNS解析,.TK域名支持使用您自己的DNS解析。这一步您需要选择“将此DNS作为域名”,选择后会出现下图
顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送
填写好 我提供的DNS、你的邮箱地址、验证字母,点击下一步。
4.填写申请.TK域名申请人账号,建议使用英文名称进行申请。
顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送
如上图,填写完姓名,密码后点击下一步。
5.如出现以下图页面,即代表注册成功,需要您登陆您刚刚所填写的邮箱,激活帐号
顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送
6.然就邮件中的指示,会打开如下图页面。
顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送
复制邮件中的“验证码”并点击邮件内的验证地址进行进一步的验证注册。
7.如出现下图则说明你注册成功,你就可以开始拥有并使用你的.TK 域名了。
顶级免费域名注册 国际.tk一级域名免费送

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™