Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Releasing Platinum For Blogger Template

{VnTim™} Blogger Template "Platinum"  trông rất chuyên nghiệp phù hợp và chắc chắn trên blog của bạn. It look very professional and definitely suits on your blog. Platinum Blogger có nhiều tính năng được hầu hết yêu cầucủa người sử dụng Blogger. Thesis Blogger cũng là mẫu lớn nhất mà tôi đã thực hiện.Platinum Blogger Template has many features that are most demanded by Blogger users.Thesis Blogger Template is also the greatest template that I've made. Tôi đoán bạn sẽ thích nó sau khi xem Demo.
Bài viết ở dạng song ngữ:


Download Platinum Blogger Template

demo free Platinum blogger template converted from wordpress theme to blogger template with image slideshow and pagination for blogger ready download free Platinum blogger template converted from wordpress theme to blogger template with image slideshow and pagination for blogger ready
Download Platinum Blogger Template    Hay tại đây
Tôi chuyển đổi chủ đề WordPress Platinum vào Blogger. I converted Platinum WordPress theme into Blogger Template. Ban đầu, Brian Gardner thiết kế nó và tôi chuyển nó cho tất cả người dùng Blogger và làm cho nó có sẵn để hoàn toàn miễn phí. Originally, Brian Gardner designed it and I converted it for all Blogger users and make it available for absolutely free. 

Hãy xem những gì tôi đã thêm tính năng thú vị trên mẫu này: Let see what I have added the cool feature on this template: 

JQuery Menu Bar từ trên xuống JQuery Drop Down Menu Bar 
Trên đầu trang, nó bao gồm awesome thả xuống với các hiệu ứng JQuery. On the top of the page, it consists of awesome Drop down menu with JQuery effects. Khi bạn đưa chuột đến các menu, nó sẽ thả soothly để hướng xuống. When you hover your mouse to these menus, it will drop soothly to downward direction. 

Các widget JQuery Post JQuery Featured Post widget 


Với tiện ích này, bạn có thể hiển thị các bài viết đặc trưng nhất của blog của bạn với hình thu nhỏ hình ảnh và văn bản tóm tắt. With this widget, you can show the most featured post of your blog with image thumbnail and summary text. Tuy nhiên, widget bài đặc trưng là chỉ hiển thị trên Trang chủ để làm cho nó trông chuyên nghiệp hơn. However, featured post widget is only visible on HomePage to make it look more professional. 

Tự động Đọc thêm với ảnh nhỏ Automatic Read More with Thumbnail Sau khi bạn đã viết một bài, bạn không cần phải lo lắng về các liên kết Bước rằng blogger gần đây đã công bố . After you've written a post, you don't need to worry about the Jump links thatblogger recently announced . Chỉ cần bạn phải tạo ra một bài một xuất bản nó! Just you have to create a post a publish it! Bạn đọc có thể dễ dàng xem bài viết của bạn với hình ảnh thu nhỏ hấp dẫn ở phía bên trái và ram liên kết khác ở phía bên phải. Your reader can easily view your post with attractive thumbnail on the left side and Ream More link on the right side. 

Trang mục chính Page Navigation Có một lỗi trên các liên kết mặc định của Blogger máy nhắn tin. There was an error on the Blogger's default pager links. Vì vậy, tôi đã cài đặt Trang chủ hack cho nó để làm cho nó dễ dàng để chuyển các trang blog của bạn một cách dễ dàng. So, I installed Page Navigation hack for it to make it easy to turn the page of your blog easily. 

Có nhiều người bị mất tích hơn mà tôi không thể đề cập đến nó ở đây. There is many more missing that I cannot mention it here. Trong thực tế, mẫu này có nhiều linh hoạt, nơi bạn có thể thêm các vật dụng nhiều hơn vào bên phải và có widget vào cuối trang. In fact this template have more flexible where you can add more widgets on the right sidebar and there widget on the footer. 

Tùy chỉnh Customizations 

Bây giờ, hãy làm một số tùy biến để phù hợp với nó trên blog của bạn. Now, let's do some customization to fit it on your blog. 

Top Menu Configuration Top Menu Configuration 

Tìm đoạn mã sau vào mẫu của bạn và thay thế các URL (s) với của riêng bạn. Find the following code on your template and replace URL(s) with your own. 

<div id='nav'> <div id='nav'>
<ul class='nav superfish'> <ul class='nav superfish'>
<li class='home'> <img class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'> Trang chủ </ a> </ li> <li class='home'><a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a></li>
<li class='page_item page-item-70'> <img href='#'> mẫu Trang </ a> <li class='page_item page-item-70'><a href='#'>Sample Page</a>
<ul class='children'> <ul class='children'>
<li class='page_item page-item-17'> <img href='#'> Sub Trang 1,1 </ a> <li class='page_item page-item-17'><a href='#'>Sub Page 1.1</a>
<ul class='children'> <ul class='children'>
<li class='page_item page-item-25'> <img href='#'> Sub Trang 2,1 </ a> <li class='page_item page-item-25'><a href='#'>Sub Page 2.1</a>
<ul class='children'> <ul class='children'>
<li class='page_item page-item-31'> <img href='#'> Sub Trang 3,1 </ a> </ li> <li class='page_item page-item-31'><a href='#'>Sub Page 3.1</a></li>
<li class='page_item page-item-33'> <img href='#'> Sub Trang 3,2 </ a> </ li> <li class='page_item page-item-33'><a href='#'>Sub Page 3.2</a></li>
</ Ul> </ul>
</ Li> </li>
<li class='page_item page-item-27'> <img href='#'> Sub Trang 2,2 </ a> </ li> <li class='page_item page-item-27'><a href='#'>Sub Page 2.2</a></li>
<li class='page_item page-item-29'> <img href='#'> Sub Trang 2,3 </ a> </ li> <li class='page_item page-item-29'><a href='#'>Sub Page 2.3</a></li>
</ Ul> </ul>
</ Li> </li>
<li class='page_item page-item-375'> <img href='#' title='Page Layouts'> Page Layouts </ a> <li class='page_item page-item-375'><a href='#' title='Page Layouts'>Page Layouts</a>
<ul class='children'> <ul class='children'>
<li class='page_item page-item-377'> <img href='#'> Content / Sidebar </ a> </ li> <li class='page_item page-item-377'><a href='#'>Content/Sidebar</a></li>
<li class='page_item page-item-379'> <img href='#'> Sidebar / Nội dung </ a> </ li> <li class='page_item page-item-379'><a href='#'>Sidebar/Content</a></li>
<li <img class='page_item page-item-387'> href='#'> toàn rộng nội dung </ a> </ li> <li class='page_item page-item-387'><a href='#'>Full Width Content</a></li>
</ Ul> </ul>
</ Li> </li>
<li class='page_item page-item-62'> <img href='#'> Trang Templates </ a> <li class='page_item page-item-62'><a href='#'>Page Templates</a>
<ul class='children'> <ul class='children'>
<li class='page_item page-item-112'> <img href='#'> Archive Trang </ a> </ li> <li class='page_item page-item-112'><a href='#'>Archive Page</a></li>
<li class='page_item page-item-227'> <img href='#'> Blog Trang </ a> </ li> <li class='page_item page-item-227'><a href='#'>Blog Page</a></li>
</ Ul> </ul>
</ Li> </li>
<li class='page_item page-item-213'> <img href='#'> Liên hệ Trang </ a> </ li> <li class='page_item page-item-213'><a href='#'>Contact Page</a></li>
<li class='right rss'> <img href='#'> bài viết </ a> <img href='#'> Comments </ a> </ li> <li class='right rss'><a href='#'>Posts</a><a href='#'>Comments</a></li>
</ Ul> </ div> </ul></div>
</ Div> </div>
<div id='subnav'> <div id='subnav'>
<div class='wrap'> <div class='wrap'>
<ul class='nav superfish'> <ul class='nav superfish'>
<li class='cat-item cat-item-4'> <img href='#'> Thể loại # 1 </ a> </ li> <li class='cat-item cat-item-4'><a href='#'>Category #1</a></li>
<li class='cat-item cat-item-5'> <img href='#'> Thể loại # 2 </ a> </ li> <li class='cat-item cat-item-5'><a href='#'>Category #2</a></li>
</ Ul> </ div> </ div> </ div> </ul></div></div></div>

Hủy bỏ # và đặt URL của bạn. Remove # and place your URL. 

Các Post Featured Post 

Tới Thiết kế Element Page>. Go to Design > Page Element . Bạn sẽ tìm thấy các widget trên đầu có tên là "Các bài viết". You'll found the widget on the top named "Featured Post". Chỉnh sửa rằng widget và thay thế tất cả các URL và các văn bản với chính bạn. Edit that widget and replace all URL and text with your own. 

Lưu ý: Bạn có thể gỡ bỏ tiện ích nếu nó không phù hợp trên blog của bạn. Note: You can remove that widget if it doesn't fits on your blog. 

Logo Logo 

Để thay đổi logo của chính bạn tìm thấy đoạn mã sau vào mẫu của bạn và thay thế hình ảnh với địa chỉ URL logo của riêng bạn, To change your own logo find the following code on your template and replace the image URL with your own logo URL, 

<h1 id='title'> <img expr:href='data:blog.homepageUrl'> <img src ='http://4.bp.blogspot.com/_b0xJ7qk6DTc/ <h1 id='title'><a expr:href='data:blog.homepageUrl'><img src=' http://4.bp.blogspot.com/_b0xJ7qk6DTc/
THvRqkecH1I/AAAAAAAAA64/EgNa1OjtlQQ/s1600/logo.png'/></ một </ h1>>THvRqkecH1I/AAAAAAAAA64/EgNa1OjtlQQ/s1600/logo.png '/></a></h1>

Bây giờ cuối cùng, bạn đã sẵn sàng để sử dụng Platinum Blogger Template để blog của bạn. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề liên quan đến mẫu này cảm thấy tự do để đặt. If you have any problem regarding this template feel free to ask. phản hồi bạn được đánh giá cao. You feedback is highly appreciated. Bạn có thể chia sẻ ý kiến của bạn về việc này wordpress mới chuyển đổi Blogger Template. You can share your opinion about this new wordpress converted Blogger Template. Tôi hy vọng bạn thích mẫu này. I hope you like this template.

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™