Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Những thủ thuật Windows Media Player với registry

VnTim™  ^-^ Xoá danh sách các file media đã mở từ Windows Media Player.
Mặc định Windows Media luôn luôn lưu lại đường dẫn của những tập tin mà nó đã mở. Tất cả chúng được lưu trong Registry. Hướng dẫn này giúp bạn xoá danh sách các đường dẫn này.

Tìm đến khoá được chĩ ra bên dưới, di chuyển chuột qua cửa sổ bên phải trong Registry Editor, chọn vào những giá trị lưu những đường dẫn của các file media đã mở. Lưu ý: không được xoá giá trị Default.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ MediaPlayer\Player
Không cho phép lưu đường dẫn của các file đã mở gần đây.
Mặc định Windows Media sẽ lưu đường dẫn những file mà nó mở gần nhất. Với Registry Editor bạn có thể không cho Windows Media lưu những đường dẫn này. Và khi đó bạn sẽ không còn quan tâm đến việc xóa những đường dẫn này để cho menu File cùa Windows Media gọn gàn hơn.
Tìm đến khoá bên chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới kiểu BINARY với tên "AddToMRU" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 00 để vô hiệu hóa chức năng lưu những đường dẫn của các file mà Windows Media đã mở gần đây nhất..
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ MediaPlayer\ Preferences
Name: SetAndLockSkin, DefaultSkin
Type: REG_BINARY
Value: 00- vô hiệu chức năng ghi nhớ các đường dẫn, 01 - mặc định
Không cho thay đổi các giao diện (skin) của Windows Media.
Mặc định Windows Media có rất nhiều giao diện và chúng ta có thể chọn một cái thay cho giao diện thông thường, nó rất độc đáo. Tuy nhiện bạn cũng có thể sửa Registry để không cho thay đổi giao diện mới cho Windows Media.

Tìm đến khoá bên chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới kiểu String với tên "DefaultSkin" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là tập tin có đuôi .wmz chứa giao diện mà bạn muốn nó hiển thị mặc định mở khi mở Windows Media thay vì cửa sổ mặc định của nó. Tạo một giá trị DWORD mới với tên là "SetAndLockSkin" nếu nó chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để khoá không cho người dùng thay đổi giao diện mới Windows Media.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
Name: SetAndLockSkin, DefaultSkin

Tắt cửa sổ con khi hiển thị Windows Media ở chế độ Skin.
Mặc định khi chúng ta chuyển chế độ hiển thị Windows Media Player từ giao diện thông thường sang một giao diện đặc biệt (các Skin) thì Windows Media Player sẽ tự động hiển thị một cửa sổ nhỏ dưới góc phải màn hình, cửa sổ này trông rất xấu xí và vô dụng. Hầu hết người sử dụng Windows Media đều muốn tắt cửa sổ này đi. Với chức năng Options của Windows Media thì bạn có thể làm đều này dễ dàng. Nhưng với Registry bạn cũng làm được rất dễ dàng.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên là "SetAndLockSkin" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để tắt cửa sổ đại diện này đi.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
Name: DoNotShowAnchor
Type: REG_DWORD
Value: 0 - mặc định hiển thị cửa sổ nhỏ, 1- tắt cửa sổ nhỏ
Không cho phép download các file media bằng Windows Media.
Mặc định chúng ta có thể download các file media như video, audio từ tài nguyên Internet bằng Windows Media Player. Hướng dẫn này giúp bạn ngăn cản không cho download các file media bằng Windows Media Player.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị DWORD mới với tên là "PreventCodecDownload" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để ngăn cản không cho download các file media từ Internet.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
Name: PreventCodecDownload
Type: REG_DWORD
Value: 0-không ngăn cản, 1 - thực hiện ngăn cản
Cho phép dùng Windows Media Player để chạy đĩa DVD.
Hướng dẫn này giúp bạn có thể dùng Windows Media Player để chơi các đĩa DVD, đây là một chức năng ẩn của Windows Media Player mà ít người biết đến.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên "EnableDVDUI" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là "YES" để có thể dùng Windows Media Player chơi các đĩa DVD.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
Name:
EnableDVDUI
Type: REG_SZ
Value:
YES - cho phép dùng Windows Media Player để chơi đĩa DVD
Không cho phép hiện thông báo Update Windows Media Player.
Đây là thông báo sẽ tự động hiện ra khi có một phiên bản mới của Windows Media được phát hành. Hướng dẫn này giúp bạn tắt thông báo này.

Tìm đến khoá được chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên là "AskMeAgain" và nhập dữ liệu cho nó là "No" để không cho phép xuất hiện thông báo yêu cầu bạn cập nhật phiên bản mới của Windows Media Player .
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ MediaPlayer\ PlayerUpgrade
Name:
AskMeAgain
Type: REG_SZ
Value: NO - không hiện thông báo yêu cầu cập nhật phiên bản mới của Windows Media Player.

Thay đổi thanh tiêu đề cho Windows Media Player.
Mặc định tiêu đề của Windows Media Player là "Windows Media Player". Hướng dẫn này giúp bạn có thể đổi dòng tiêu đề này thành bất kỳ một dòng nào khác và có thể dùng tiếng việt Unicode cho dòng tiêu đề mới này.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới kiểu String với tên là "TitleBar" nếu chưa có và nhập dữ liệu là nội dung mới cho tiêu đề của Windows Media Player.
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ WindowsMediaPlayer
Name:
TitleBar
Type: REG_SZ
Value: nội dung mới cho tiêu đề của Windows Media Payer.

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™