Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Code JavaScript: Gửi địa chỉ mới URL

Bất cứ khi nào bạn muốn sinh ra 1 trang động bạn thường phải dùng đến ngôn ngữ viết như PHP hoặc ASP bên cạnh 1 vài máy chủ.

Nhưng hãy giả thiết rằng chỉ có 3 hoặc 4 trang mà chỉ có thể chọn từ biểu mẫu từ 1 thực đơn thả xuống (1 combo-box). Thủ tục sau sẽ hỗ trợ bạn tạo 1 thực đơn thả xuống được hỗ trợ JavaScript.

Mẫu đầu tiên:

<form name=="pages"> 
<select name=="pg_choice" onChange=="javascript: take_there();"> 
<option value=="no_page">Select a page to go to...</option> 
<option value=="pg1.html">Page 1</option> 
<option value=="pg2.html">Page 2</option> 
<option value=="pg3.html">Page 3</option> 
</select> 
</form>

Biểu mẫu này giới thiệu tới bạn 3 sự lựa chọn của trang. Trong thuộc tính onChange của nó chúng ta quyết định hàm nào để gọi tới gửi lại địa chỉ để tới trang tương ứng. Và bây giờ JavaScript(ghi chú rằng tôi đã chèn 1 dấu . giữa dấu < và script vì rằng đọc email không là đối tượng để gửi của 1 đoạn JavaScript nhúng trong message của bạn):

<.script language=="javascript"> 
function take_there() 
{ 
var destination==document.pages.pg_choice.value; 
var version == navigator.appVersion; 
// sets variable == browser version 
if(destination!=="no_page") 
{ 
if (version.indexOf("MSIE") >== -1) 
// checks to see if using IE 
{ 
window.location.href=?stination; 
} 
else 
{ 
window.open(destination, target=="_self"); 
} } } 
</script>

Những bộ duyệt khác nhau hỗ chợ những thứ khác nhau sao cho bạn thường phải kiểm tra bộ duyệt nào mà người dùng đang sử dụng.

Lệnh địa chỉ mới trang được sử dụng tương ứng.

1 Comment:

cam van Le said...

Code gửi địa chỉ mới URL đúng là mình đang cần những câu nói vui, những câu status hay, cau do hay, truyen gay, tin nhắn chúc ngủ ngon

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™