Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Cách đưa đồng hồ vào blog website

=> Chèn do?n Code HTML:

<embed name="calendar" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle" width="300" height="300"></embed>More Goodies @ NackVision


Chèn do?n CODE HTML:

<embed src="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer03.swf" quality="high" width="120" height="120" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>
<a href="http://nackvision.com/goodies/" target="_blank">More Goodies @ NackVision</a>


DOWNLOAD

=> Chèn do?n Code HTML:

<embed name="calendar" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer03.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" align="middle" width="300" height="300"></embed>
DOWNLOAD

=> Chèn do?n code HTML:

<embed name="calendar" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer05.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" align="middle" width="300" height="300"></embed>DOWNLOAD

=> Chèn do?n code HTML:

<embed name="nackvision_timer01" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer01.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" align="middle" width="300" height="200"></embed>

:


DOWNLOADChen Code HTML

<embed src="http://nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer04.swf" quality="high" width="303" height="305" name="nackvision_timer04" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br>
<a href="http://nackvision.com/goodies/" target="_blank">More Goodies @ NackVision</a>

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™