Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Tên viết tắt công ty TNHH cổ phần bằng tiếng anh Ltd JSC là gì?

ten cong ty LLC JSC Ltd PLC Inc Corp Co.,{VnTim™}✳Khi đọc những dòng này chắc hẳn vì tò mò với tên gọi các công ty đọc được ở đâu đó hay đang tìm hiểu về các mô hình công ty ở việt nam hoặc những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Nếu vậy thì bạn tìm đến đúng nơi rùi đấy, nào ta cùng bắt đầu tìm hiểu

Một số tên công ty viết tắt trong tiếng anh phổ biến thường gặp:
+ PLC - Public Limited Company /'pʌblɪk 'lɪmɪtɪd 'kʌmpəni/ Công ty đại chúng
+ LLC - Limited Liability Company /'lɪmɪtɪd laɪə'bɪləti 'kʌmpəni/ Công ty trách nhiệm hữu hạn (Bắc Mỹ hay dùng)
+ Co., Ltd - Company Limited /'kʌmpəni 'lɪmɪtɪd/ Công ty trách nhiệm hữu hạn (Việt Nam hay dùng)
+ Ltd - Private Limited Company / Limited Company: Công ty trách nhiệm hữu hạn (Anh - Châu Âu hay dùng)
+ JSC - Joint Stock Company / dʒɔɪnt stɒk 'kʌmpəni / Công ty cổ phần
+ Corp. - Corporation /ˌkɔːpə'reɪʃn/ Tập đoàn, công ty kinh doanh (từ Mỹ). Ví dụ: VC Corp, Microsoft Corporation
+ Inc. - Incorporated /ɪn'kɔːpəreɪtɪd / Tổ chức, công ty, đoàn thể, liên đoàn,...(Bắc Mỹ). Ví dụ Apple Inc, eBay Inc
- (*) Không có sự khác nhau giữa Inc. và Corporation. Tuy nhiên chúng không thể thay thế cho nhau. Và khi đăng kí thì nó cũng là 1 phần của tên hợp pháp trên giấy tờ. Và điều quan trọng là cả 2 đều biểu thị "trách nhiệm hữu hạn" - nghĩa là các cổ đông, ban giám đốc, nhân viên không phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ mà tổ chức, tập đoàn còn nợ đối với các chủ nợ.
- (*) Corp. : thì thường được sử dụng phổ biến, còn Inc. chủ yếu ở Bắc Mỹ (North America).
- (*) Ltd: thường chỉ công ty độc lập, LLC chỉ công ty con hay công ty phụ thuộc.
❤Ngoài ra còn có:
+ Limited Partnership (LP)
+ Limited Liability Partnership (LLP)
- General Partnership,
- Partnership limited by shares,

✅Có 3 loại hình doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất ở Việt Nam:
  1. Doanh Nghiệp Tư Nhân: Private Company thường viết đầy đủ ko viết tắt
  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn: Company Limited viết tắt là Ltd hay Co., Ltd
  3. Công ty cổ phần: Joint Stock Company viết tắt là JSC
LinkHay Twitter Facebook Pinterest

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™ Protected By DMCA