Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Vòng tuần hoàn của Tình Yêu

Vòng tuần hoàn của tình yêu
Vòng tuần hoàn của Tình Yêu - dạng cơ bản
{VnTim™} Một hôm đang ngáp dài ngáp ngắn thì nghe mấy ông hàng xóm ngồi tán phét:

-Khi chưa có người yêu thấy người ta yêu và được yêu thế là đi kiếm người yêu
-Khi đã có người yêu rồi thấy gia đình người ta hạnh phúc thế là cưới.
-Sau đêm động phòng mới thấy mình sai lầm ngay từ đầu
Lúc đó có ông thì âm thầm chịu đựng và die dần cho đến khi xui tay nhém mét, còn ông thì chịu không đc nữa bỏ "của" chạy lấy người :D , còn có ông có được kinh nghiệm xuơng máu, và thế là đi khuyên lớp trẻ, lớp trẻ không tin và thế là 1 vong tuần hoàn mới lại tiếp tục =))

Vòng tuần hoàn của tình yêu
Vòng tuần hoàn của Tình Yêu - dạng mở rộng


Vòng tuần hoàn của tình yêu
Vòng tuần hoàn của Tình Yêu - dạng chi tiết

LinkHay Twitter Facebook Pinterest

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™ Protected By DMCA