Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Bảng mã Alt + Number NumLock

Nhấn giữ phím Alt, sau đó gõ số NumLock để tạo ký tự.(bạn gõ số bên phia Numlock)
Symbol Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
§ 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
space 32
! 33
" 34
# 35
$ 36
% 37
& 38
' 39
( 40
) 41
* 42
+ 43
, 44
- 45
. 46
/ 47
0 48
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
: 58
; 59
< 60
= 61
> 62
? 63
@ 64
A 65
B 66
C 67
D 68
E 69
F 70
G 71
H 72
I 73
J 74
K 75
L 76
M 77
N 78
O 79
P 80
Q 81
R 82
S 83
T 84
U 85
Symbol Number
V 86
W 87
X 88
Y 89
Z 90
[ 91
\ 92
] 93
^ 94
_ 95
` 96
a 97
b 98
c 99
d 100
e 101
f 102
g 103
h 104
i 105
j 106
k 107
l 108
m 109
n 110
o 111
p 112
q 113
r 114
s 115
t 116
u 117
v 118
w 119
x 120
y 121
z 122
{ 123
| 124
} 125
~ 126
127
Ç 128
ü 129
é 130
â 131
ä 132
à 133
å 134
ç 135
ê 136
ë 137
è 138
ï 139
î 140
ì 141
Ä 142
Å 143
É 144
æ 145
Æ 146
ô 147
ö 148
ò 149
û 150
ù 151
ÿ 152
Ö 153
Ü 154
¢ 155
£ 156
¥ 157
158
ƒ 159
á 160
í 161
ó 162
ú 163
ñ 164
Ñ 165
ª 166
º 167
¿ 168
169
¬ 170
Symbol Number
½ 171
¼ 172
¡ 173
« 174
» 175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
α 224
ß 225
Γ 226
π 227
Σ 228
σ 229
µ 230
τ 231
Φ 232
Θ 233
Ω 234
δ 235
236
φ 237
ε 238
239
240
± 241
242
243
244
245
÷ 246
247
° 248
249
· 250
251
252
² 253
254
255

5 Comments:

Nặc danh said...

sao em thử mà không được vậy?

Nặc danh said...

chỉ cần copy các chữ alt của nó rồi paste là ok thanks

Nặc danh said...

mik cần ký tự ngôi sao lắm mà ko biết ALT+number là j nữa có thể giúp mik được ko

KaNeki Ken said...

ko ghi dc :(

Nặc danh said...

hj

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Trái Tim Việt Nam