Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

POP Yahoo! Mail với Microsoft Outlook Express

VnTim™<> Đây là cách "POP" email từ Yahoo! Mail sang Outlook Express:
 1. Từ menu Tools, chọn "Accounts".
 2. Chọn thẻ "Mail".
 3. Click nút "Add".
 4. Từ menu Add, click "Mail".
 5. Trong ô nội dung labeled Display Name, nhập tên bạn và click "Next".
 6. Trong ô Email Address, nhập địa chỉ Yahoo! Mail của bạn (chắc chắn bao gồm cả "@yahoo.com") và click "Next".
 7. Dưới "My incoming mail server is a…", chọn "POP3".
 8. Nhập "pop.mail.yahoo.com.vn" vào ô Incoming Mail (POP3, IMAP, or HTTP) Server.
 9. Nhập "smtp.mail.yahoo.com.vn" vào ô Outgoing Mail (SMTP) Server.
 10. Click "Next".
 11. Trong ô Account Name, nhập ID Yahoo! Mail của bạn (địa chỉ email của bạn không gồm "@yahoo.com").
 12. Trong ô Password, nhập mật khẩu Yahoo! Mail của bạn.
 13. Nếu bạn muốn Outlook Express nhớ mật khẩu, đánh dấu chọn vào ô "Remember password".
 14. Đừng đánh dấu chọn vào các ô labeled "Log on using Secure…"
 15. Click "Next".
 16. Click "Finish".
 17. Chọn 'pop.mail.yahoo.yahoo.com.vn' dưới 'Account' và click 'Properties'.
 18. Click thẻ “Servers”.
 19. Dưới mục “Outgoing Mail Server”, đánh dấu chọn vào ô bên cạnh “My server requires authentication”
 20. Click thẻ 'Advanced'.
 21. Under “Outgoing mail Server (SMTP)”, check the box next to “This server requires a secure connection (SSL). Enter port number “465” in the “Outgoing mail (SMTP)” field.
 22. Under “Incoming mail (POP3)”, check the box next to “This server requires a secure connection (SSL)". The port number in the “Incoming mail (POP3)" field should automatically change from 110 to 995. If it doesn’t, make sure the port number is set to 995.
Hướng dẫn khắc phục sự cố.
Nếu đã thực hiện theo các bước cấu hình trên, bạn hẳn sẽ hoàn tất mọi cài đặt. Tuy nhiên, nếu bạn không thể gửi hoặc nhận email với ứng dụng email, hãy thử các mách nước sau.
Máy chủ SMTP Yahoo! Mail sẽ yêu cầu bạn xác nhận. Đảm bảo bạn đã bật cài đặt xác nhận SMTP. Để bật cài đặt này:
 1. Từ menu Tools, chọn \"Accounts"\.
 2. Chọn thẻ \"Mail"\.
 3. Click đôi vào tài khoản có tên \"pop.mail.yahoo.com.vn"\
 4. Chọn thẻ \"Servers"\.
 5. Đánh dấu chọn vào ô bên cạnh \"My Server Requires Authentication"\.
 6. Click \"OK"\.
Để kiểm soát việc xóa các email từ máy chủ Yahoo! Mail:
 1. Từ menu Tools, chọn \"Accounts"\.
 2. Chọn thẻ \"Mail"\.
 3. Click đôi vào tài khoản có tên \"pop.mail.yahoo.com.vn"\
 4. Chọn thẻ \"Advanced"\.
 5. Trong mục Delivery ở phía dưới cửa sổ, đánh dấu chọn vào ô \"Leave a copy of messages on server"\ nếu bạn muốn lưu các email Yahoo! Mail trên cả máy chủ Yahoo! Mail cũng như trên máy tính nội bộ của bạn. Đừng đánh dấu chọn vào ô này nếu bạn muốn các email bị xóa từ máy chủ Yahoo! Mail sau khi đã nhận chúng trong Outlook Express.

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™