Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Phím tắt trong Gmail tổng hợp

VnTim™<> Theo mặc định, tính năng phím tắt trong Gmail sẽ không được kích hoạt và bạn phải kích hoạt tính năng này nếu muốn sử dụng. Kích hoạt tính năng phím tắt Sau khi vào Gmail, bạn vào Settings. ở mục Keyboard shortcuts, bạn chọn On như trong hình. Sau đó bạn nhấn vào Save Changes. Lúc này bạn đã có thể sử dụng phím tắt trong Gmail.Phím tắt
Định nghĩa
Tác vụ
c
Soạn thư
Cho phép bạn soạn thư mới. + c cho phép bạn soạn thư trong cửa sổ mới.
/
Tìm kiếm
Đặt con trỏ trong ô tìm kiếm.
k
Chuyển tới cuộc hội thoại mới hơn
Mở hoặc chuyển con trỏ của bạn đến cuộc hội thoại gần đây hơn. Bạn có thể nhấn để mở rộng cuộc hội thoại.
j
Chuyển tới cuộc hội thoại cũ hơn
Mở hoặc chuyển con trỏ của bạn tới cuộc hội thoại cũ nhất tiếp theo. Bạn có thể nhấn để mở rộng cuộc hội thoại.
n
Thư tiếp theo
Chuyển con trỏ của bạn đến thư tiếp theo. Bạn có thể nhấn để mở rộng hoặc thu gọn thư. (Chỉ áp dụng trong 'Chế độ Xem Cuộc hội thoại.')
p
Thư trước đó
Chuyển con trỏ của bạn tới thư trước đó. Bạn có thể nhấn để mở rộng hoặc thu gọn thư. (Chỉ áp dụng trong 'Chế độ Xem Cuộc hội thoại.')
o hoặc
Mở
Mở cuộc hội thoại của bạn. Đồng thời mở rộng hoặc thu gọn thư nếu bạn ở trong 'Chế độ Xem Cuộc hội thoại.'
u
Quay lại danh sách cuộc hội thoại
Làm mới trang của bạn và chuyển bạn về hộp thư đến hoặc danh sách các cuộc hội thoại.
e
Lưu trữ
Lưu trữ cuộc hội thoại của bạn từ mọi chế độ xem.
m
Tắt tiếng
Lưu trữ cuộc hội thoại, và tất cả thư sau này bỏ qua Hộp thư đến trừ khi được gửi hoặc cc trực tiếp cho bạn. Tìm hiểu thêm.
x
Chọn cuộc hội thoại
Tự động kiểm tra và chọn cuộc hội thoại để bạn có thể lưu trữ, gắn nhãn hoặc chọn một tác vụ từ trình đơn thả xuống để áp dụng cho cuộc hội thoại đó.
s
Gắn dấu sao cho thư hoặc cuộc hội thoại
Thêm hoặc xoá dấu sao cho thư hoặc cuộc hội thoại. Dấu sao cho phép bạn gắn trạng thái đặc biệt cho thư hoặc cuộc hội thoại.
!
Báo cáo spam
Đánh dấu thư là spam và xoá thư khỏi danh sách cuộc hội thoại của bạn.
r
Trả lời
Trả lời người gửi thư. + r cho phép bạn trả lời thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong 'Chế độ Xem Cuộc hội thoại.')
a
Trả lời tất cả
Trả lời tất cả người nhận thư. +a cho phép bạn trả lời tất cả người nhận thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong 'Chế độ Xem Cuộc hội thoại.')
f
Chuyển tiếp
Chuyển tiếp thư. + f cho phép bạn chuyển tiếp thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong 'Chế độ Xem Cuộc hội thoại.')
Thoát khỏi trường nhập
Xoá con trỏ khỏi trường nhập hiện tại của bạn.
+ s
Lưu thư nháp
Lưu văn bản hiện tại làm thư nháp khi soạn thư. Giữ phím trong khi nhấn s và đảm bảo rằng con trỏ của bạn nằm trong một trong các trường văn bản -- hoặc ngăn soạn thư, hoặc bất kỳ trường Tới, CC, BCC hoặc Chủ đề nào -- khi sử dụng lối tắt này.
#
Xoá
Chuyển cuộc hội thoại tới Thùng rác.
l
Nhãn
Mở trình đơn Nhãn để gắn nhãn cuộc hội thoại.
v
Chuyển tới
Chuyển cuộc hội thoại từ hộp thư đến tới nhãn khác, Spam hoặc Thùng rác.
+ i
Đánh dấu là đã đọc
Đánh dấu thư của bạn là 'đã đọc' và bỏ qua đến thư tiếp theo.
+ u
Đánh dấu là chưa đọc
Đánh dấu thư của bạn là 'chưa đọc' do đó bạn có thể quay trở lại thư sau.
[
Lưu trữ và chuyển tới cuộc hội thoại trước đó
Lưu trữ cuộc hội thoại của bạn và chuyển tới cuộc hội thoại trước đó.
]
Lưu trữ và chuyển tới cuộc hội thoại tiếp theo
Lưu trữ cuộc hội thoại của bạn và chuyển tới cuộc hội thoại tiếp theo.
z
Hoàn tác
Hoàn tác tác vụ trước đó của bạn, nếu có thể (làm việc với các tác vụ bằng liên kết 'hoàn tác').
+ n
Cập nhật cuộc hội thoại hiện tại
Cập nhật cuộc hội thoại của bạn khi có thư mới.
q
Chuyển con trỏ tới tìm kiếm trò chuyện
Chuyển trực tiếp con trỏ của bạn tới ô tìm kiếm trò chuyện.
y
Xoá khỏi Chế độ Xem Hiện tại*
Tự động xoá thư hoặc cuộc hội thoại khỏi chế độ xem hiện tại của bạn.
  • Từ 'Hộp thư đến,' 'y' có nghĩa là Lưu trữ
  • Từ 'Thư gắn dấu sao,' 'y' có nghĩa là Không gắn dấu sao
  • Từ 'Thùng rác,' 'y' có nghĩa là Chuyển tới hộp thư đến
  • Từ bất kỳ nhãn nào, 'y' có nghĩa là Xoá nhãn
* 'y' không có hiệu lực nếu bạn ở trong 'Spam,' 'Thư đã gửi,' hoặc 'Tất cả thư.'
.
Hiển thị tác vụ khác
Hiển thị trình đơn thả xuống 'Tác vụ khác'.
?
Hiển thị trợ giúp phím tắt
Hiển thị trình đơn trợ giúp phím tắt trong bất kỳ trang nào bạn đang mở.
Phím-Tổ hợp - Sử dụng các tổ hợp phím sau để điều hướng qua Gmail.
Phím tắt
Định nghĩa
Tác vụ
sau đó
Gửi thư
Sau khi soạn thư của bạn, sử dụng tổ hợp này để tự động gửi thư. (Được hỗ trợ trong Internet Explorer và Firefox, trên Windows.)
y sau đó o
Lưu trữ và chuyển tới cuộc hội thoại tiếp theo
Lưu trữ cuộc hội thoại của bạn và chuyển tới cuộc hội thoại tiếp theo.
g sau đó a
Đi đến 'Tất cả thư'
Đưa bạn đến trang web lưu trữ 'Tất cả thư,' cho tất cả thư bạn đã từng gửi hoặc nhận (và chưa xoá).
g sau đó s
Đi đến 'Cuộc hội thoại gắn dấu sao'
Đưa bạn đến tất cả các cuộc hội thoại bạn đã gắn dấu sao.
g sau đó c
Đi đến 'Danh sách liên hệ'
Đưa bạn đến danh sách Danh sách liên hệ của mình.
g sau đó d
Đi đến 'Thư nháp'
Đưa bạn đến tất cả các thư nháp bạn đã lưu.
g sau đó i
Đi đến 'Hộp thư đến'
Chuyển bạn tới hộp thư đến.
g sau đó t
Đi đến 'Thư đã gửi'
Đưa bạn đến tất cả thư bạn đã gửi.
* sau đó a
Chọn tất cả
Chọn tất cả thư.
* sau đó n
Không chọn thư nào
Bỏ chọn tất cả thư.
* sau đó r
Chọn thư đã đọc
Chọn tất cả thư bạn đã đọc.
* sau đó u
Chọn thư chưa đọc
Chọn tất cả thư chưa đọc.
* sau đó s
Chọn thư gắn dấu sao
Chọn tất cả thư gắn dấu sao.
* sau đó t
Chọn thư không gắn dấu sao
Chọn tất cả thư không gắn dấu sao.
LinkHay Twitter Facebook Google Plus Pinterest

1 Comment:

Vu Thanh Luan said...

Bạn kỳ công nhỉ. Ấn help hiện lên hết mà. Bằng tiếng việt hẳn hoi

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết. :)
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý. Đừng Spam nhé!

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™ Protected By DMCA