Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3

VnTim™  ^-^ Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra mình có thể ghi 4GB lên đĩa CD của mình chưa. Software CD Image GUI Beta 3 cho phép các bạn một image file dạng ISO của dĩa CD từ nguồn là harddrive. Tiếp sau đó bạn dùng bất cứ chương trình burn nào có hổ trợ ghi ISO (như NERO BurnningROM chẳng hạn) để ghi ra dĩa CD. 

Ta cũng biết bảng phân phối tập tin nằm ở vị trí đầu đĩa chứa tất cả thông tin về cấu trúc tập tin và thư mục trên đĩa, bây giờ giả sử nếu có hai (hoặc nhiều hơn) mục nhập (entry) cùng trỏ đến một nội dung trên đĩa (nghĩa là chứa cùng địa chỉ ) thì khi xem đĩa bằng chương trình quản lý tập tin kiểu Windows Explorer ta sẽ thấy có hai tập tin nằm ở hai thư mục khác nhau, nhưng thật ra đĩa chỉ chứa một tập tin duy nhất. Như vậy, nếu ta có thể can thiệp vào bảng phân phối tập tin này thì việc lưu trữ 10 tập tin 600MB giống nhau trên đĩa CD chỉ là chuyện… nhỏ.
GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
Và việc sử dụng phần mềm CDImage GUI với tùy chọn “-o optimize storage by encoding duplicate files only once” chính là giải pháp. Trước tiên bạn phải chép tất cả tập tin và thư mục muốn đưa lên đĩa CD vào một thư mục nào đó trên đĩa cứng. Tiếp đến, bạn chạy chương trình CDImage GUI.
Mục StartUp
- Thẻ Directories:
GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
Bạn nhập đường dẫn đến thư mục chứa bộ nguồn (Ví dụ: D:\_Persons\pic Zensoft) và đường dẫn kèm tên tập tin hình ảnh ISO sẽ được tạo ra (Ví dụ: C:\Documents and Settings\sonnh\Desktop\zensoft.iso) vào ô Please specify the Root Dir of your CD và Please specify a Path and Filename for the Iso File, hoặc cũng có thể nhấp vào nút rồi chọn đến từng vị trí tương ứng.
- Thẻ Config:

GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
+ Chọn Use internal CdImage (V.2.47) nếu muốn dùng chương trình CdImage được tích hợp sẵn trong phần mềm.

+ Chọn Use external CdImage nếu muốn sử dụng chương trình CdImage của riêng bạn, khi chọn tùy chọn này bạn sẽ phải nhập đường dẫn đến tập tin cdimage.exe vào trong ô Select your CDImage.Exe.
Tại thẻ này, bạn có thể đánh dấu chọn mục Save your Settings on Exit để chương trình tự động lưu lại những thay đổi của bạn nhằm áp dụng cho lần chạy sau.
Mục Configuration
- Thẻ Files:

GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
+ “-t time stamp for all files and directories, no spaces, any delimiter”: cập nhật ngày tháng tạo tập tin và thư mục cho toàn bộ nội dung đĩa dựa vào ngày tháng bạn nhập trong ô bên dưới, theo dạng [ tháng/ngày/năm, giờ : phút : giây ].
+ “-g encode GMT time for files rather than local time”: mã hóa dạng ngày giờ tại máy tính cục bộ theo dạng GMT.
“-h include hidden files and directories”: đưa tất cả tập tin và thư mục ẩn có trong thư mục bộ nguồn vào luôn trong tập tin hình ảnh ISO.
- Thẻ FileSystem:

GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
“-n allow long filenames (longer than DOS 8.3 names)”: giữ lại cấu trúc tên tập tin theo dạng dài, nếu không chọn tùy chọn này thì tất cả tên tập tin trong hình ảnh ISO sẽ bị chuyển thành dạng 8.3 như của DOS.
+ “-nt allow long filenames, restricted to NT 3.51 compatibility”: giữ tên tập tin dài theo chuẩn của Windows NT 3.51.
+ “-d don’t force lowercase filenames to uppercase”: không tự động chuyển tên tập tin chữ thường thành chữ hoa.

- Thẻ Boot: nếu bạn muốn đĩa CD có thể khởi động được thì hãy đánh dấu vào “-b “El Torito” boot sector file, no spaces” rồi nhập đường dẫn đến tập tin .BIN có chứa vùng khởi động vào ô bên dưới, bạn cũng có thể nhấn nút rồi tìm đến tập tin tương ứng.
- Thẻ Signature / CRC:

GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
“-o optimize storage by encoding duplicate files only once”: tối ưu hóa dung lượng đĩa bằng cách tìm những tập tin giống nhau trong bộ nguồn rồi thay đổi địa chỉ của các mục nhập trên bảng phân phối tập tin để chúng cùng trỏ đến một tập tin duy nhất.
“-os show duplicate files while creating image”: hiển thị các tập tin trùng nhau khi tạo tập tin hình ảnh ISO.
- Thẻ Report:

GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
“-w1 report non-ISO or non-Joliet compliant filenames or depth”: báo cáo cấp độ sâu hoặc tên những tập tin không theo chuẩn ISO hay Joliet.
“-w2 report non-DOS compliant filenames”: báo cáo những tập tin có tên không theo chuẩn DOS.
+ “-w3 report zero-length files”: báo cáo những tập tin có kích thước bằng 0.
- Thẻ Creation:

GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
“-m ignore maximum image size of 681,984,000 bytes”: cho phép tạo ra tập tin hình ảnh ISO lớn hơn 681MB.
“-l volume label, no spaces (e.g. –lMYLABEL)”: tạo nhãn cho đĩa CD.

Mục Creation:
GHI 4GB LÊN ĐĨA CD VỚI CD IMAGE GUI BETA 3
Sau khi bạn nhấn nút Start Image Creation, chương trình bắt đầu đọc thư mục chứa bộ nguồn trên đĩa cứng, phân tích các tập tin trong ấy rồi dựa vào những tùy chọn trong Configuration để tạo ra tập tin hình ảnh ISO.
Các bạn có thể tải CD Image GUI Beta 3 tại đây.

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™