Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Top 11 web host free 1G -> 10G hỗ trợ FTP Bandwidth 10G-> 65G

Thứ 1
Visit: Free-Site-Hoster http://www.freesitehoster.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 2500 MB.
Forced Ads: No ads (bannerless).
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: Advanced, Basic, WYSIWYG.
Scripting: PHP.
Pre-Scripts: -
Your URL: Top-level domain name, or Subdomain.
Other Features: Bandwidth limit 20,000 MB/month.
MySQL databases.
Awstats web site statistics.
Addon domain name.
Powered by Layered Panel (LayeredPanel.com script).
File size limit 5 MB.
Free web site instant activation.
———————————————— € —————

Thứ 2
Visit: Ooblez http://www.ooblez.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 1024 MB.
Forced Ads: No ads (bannerless).
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: Advanced, Basic, WYSIWYG.
Scripting: PHP, SSI.
Pre-Scripts: Script collection.
Your URL: Top-level domain name, or Subdomain.
Other Features: Bandwidth limit 20,000 MB/month.
MySQL databases and PHPMyAdmin.
Instant activation.
Free website statistics.
Powered by LayeredPanel free web space hosting script.
PHP5 scripts installer.
30-days Inactivity limit.
———————————————— € ——————

Thứ 3
Visit: 1111mb http://www.1111mb.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 5,000 MB.
Forced Ads: No ads (bannerless).
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: Advanced, Basic, WYSIWYG.
Scripting: PHP.
Pre-Scripts: Script collection.
Your URL: Top-level domain name, or Subdomain.
Other Features: Bandwidth limit 50,000 MB/month.
MySQL databases, PHPMyAdmin.
File size limit 5 MB.
Powered by customized Layered Panel script.
Free webspace instant activation.
———————————————— € —————-

Thứ 4
Visit: 1MajorHost http://www.1majorhost.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 10,000 MB.
Forced Ads: No ads (bannerless).
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: WYSIWYG.
Scripting: PHP.
Pre-Scripts: Script collection.
Your URL: Top-level domain name, or Subdomain.
Other Features: Bandwidth limit 65,000 MB/month.
MySQL databases.
Instant free web site space activation.
PHP scripts application installer.
File size limit 5 MB.
Powered by LayeredPanel free-hosting website script.
60-days Inactivity limit.
———————————————— € —————–

Thứ 5
Visit: 110mb http://www.110mb.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 2,000 MB.
Forced Ads: No ads (bannerless).
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: Advanced, Basic.
Scripting: PHP.
Pre-Scripts: -
Your URL: Top-level domain name, or Subdomain.
Other Features: Bandwidth limit 100,000 MB/month.
LayeredPanel, Zantastico.
Free web space hosting instant activation.
MySQL database.
File size limit 10 MB.
Shockwave-Flash browser plugin required to see sign-up captcha.
———————————————— € —————–

Thứ 6
Visit: 4444mb http://www.4444mb.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 4444 MB.
Forced Ads: TextLink-Bottom.
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: Advanced, Basic, WYSIWYG.
Scripting: PHP.
Pre-Scripts: Script collection.
Your URL: Top-level domain name, or Subdomain.
Other Features: Bandwidth limit 14444 MB/month.
Runs on Layered Panel.
LayeredPanel one-click scripts installer.
MySQL databases with phpMyAdmin.
Awstats web statistics.
Instant activation of free web page hosting accounts.
———————————————— € —————–

Thứ 7

Visit: FreeWebTown http://www.freewebtown.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 2,000 MB.
Forced Ads: No ads (bannerless).
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: -
Scripting: -
Pre-Scripts: Script collection.
Your URL: /you.
Other Features: Bandwidth limit 2,000 MB/month.
Web-based Email.
————————–

Thứ 8
Visit: 0Moola http://www.0moola.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 5,000 MB.
Forced Ads: Textlinks.
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: Advanced, Basic, WYSIWYG.
Scripting: -
Pre-Scripts: -
Your URL: Top-level domain name, or Subdomain.
Other Features: Bandwidth limit 10,000 MB/month.
Xpanel control panel.
File size limit 20 MB.
60-days Inactivity limit.
Multiple accounts allowed.
Instant activation requires Macromedia Flash 7 player to see the captcha code.
———————————————— € ————————

Thứ 9
Visit: XoomPages http://www.xoompages.com/
Interests: Personal, Business.
Free Web Space: 5,000 MB.
Forced Ads: TextLinks.
Your Ads: Allowed.
Upload: FTP, Browser.
Editor: Advanced, Basic, WYSIWYG.
Scripting: -
Pre-Scripts: Counter.
Your URL: Top-level domain name, or Subdomain.
Other Features: Bandwidth limit 10,000 MB/month.
File size limit 20 MB.
100-days Inactivity limit.
Multiple accounts allowed.
Instant activation requires Macromedia Flash 7 player to see the captcha code.
Same as 5000megs.com.

Thứ 10
Visit Your-Free-Hosting: http://www.yourfreehosting.net/
Your URL: Domain or Subdomain.
Interests: Personal, Business.
WebSpace: 5,000 Mb.
Adverts: TextLinks - Bottom.
Your Ads: Allowed.
Email: None.
Scripting: PHP.
Available Scripts: None.
Upload Methods: FTP, Web.
Online Editor: Basic.
Misc. Features: Bandwidth limit 50 GB monthly.
Layered Panel website control panel.
MySQL databases.
LayeredPanel PHP scripts installer.
PHPMyAdmin.
Add-on domain names.
Max filesize limit: 8 MB.
Awstats advanced web traffic statistics.
Instant activation of accounts.

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Code By SvTre™